OpenSjamar Kennisbeheer OpenSjamar Library e. 39,- OpenSjamar e. 99,- Statenvertaling met Kanttekeningen e. 15,-
Ga naar de beginpagina van deze site. Geselecteerde software en websites.   Bible Online: Statenvertaling met Kanttekeningen

Het toevoegen van tekstverwijzingen

Doel

Het invoeren van een tekstregister.

Een tekstregister bevat verwijzingen naar publicaties die Bijbelteksten aanhalen.
 

Overwegingen

Geen.

Handleiding geschreven op versie 1.4b4. Laatst gewijzigd: 2 maart 2004.
 

Uitvoering

Tekstregister starten; de hulpbalk 'Kaartbewerkingen'

1. U klikt op het icoon "Tekstregister" in de OpenSjamar werkbalk of u kiest uit het menu: Registers de keuze Tekstregister. Het tekstregister start.

(Zie bij 1 in de afbeelding:) Bovenin het scherm, net onder het menu, verschijnt een rij iconen. Deze iconen staan net onder het menu of staan in een apart venster vermeld onder de naam 'Kaartbewerkingen'.

Onder deze rij ikonen is het tekstregister geplaatst. Links staan alle tekstverwijzingen onder elkaar (de Lijst). Rechts staan de detailgegevens van één tekstverwijzing.

 

Het tekstregister.


(Zie 2:) U kunt de Lijst breder maken (en de Kaart dus smaller) door de muis op de verticale dunne balk tussen de Lijst en de Kaart te plaatsen. De muiscursor verandert van een Pijl in twee kleine zwarte pijltjes. U klikt op de linkermuisknop en beweegt de muis naar rechts of links.

(Zie 3:) U kunt de Lijst tijdelijk over het hele scherm plaatsen door op het kleine paarse ikoontje te klikken. Nogmaals klikken brengt de verhoudingen weer in de oude stand.

U werkt met één tekstingang per kaart. Een tekstingang is bijvoorbeeld Genesis 1:1. Per tekstingang kunt u één of meerdere tekstverwijzingen invoeren. Hetzelfde boek kan immers op meerdere plaatsen een verwijzing naar eenzelfde tekst hebben.

Op elke kaart kunt u bewerkingen uitvoeren. Onderin het tekstregister bevinden zich enkele buttons, zoals 'Wijzig tekst' en 'Voeg tekst toe'. Ook op de hulpbalk 'Kaartbewerkingen' staan iconen waarmee u kunt bladeren, wijzigen, verwijderen, zoeken en toevoegen. Deze kaartbewerkingen worden ook zichtbaar indien u uit het menu de keuze 'Kaart' aanklikt.
 

Tekstverwijzingen toevoegen

1. U klikt op 'Voeg toe', drukt op <Ctrl + A> of kiest 'Voeg een kaart toe' uit het menu Kaart.

2. De cursor staat nu te knipperen in het veld 'Tekstenboek':

Alle velden zijn leeg, behalve het veld 'Tekstenboek' en het veld 'Te vinden in' (met daarbij de 'Auteur'). De inhoud van deze velden blijft staan om snelle invoer van een tekstregister uit één boek mogelijk te maken.

3. In het veld 'Tekstenboek' kiest u het juiste Bijbelboek. U kunt gewoon de eerste letters van het bedoelde Bijbelboek invoeren. Voer bijvoorbeeld in: "luk".

Voer 'luk' in.

4. U drukt op de toets <Tab> om de cursor naar het veld 'Hoofdstuk' te verplaatsen. De uitgeklapte lijst verdwijnt weer. U voert het hoofdstuk in.

5. U drukt weer op <Tab> om naar het veld 'Vers' te gaan. U voert het vers in.

6. U drukt weer op <Tab> zodat de cursor naar het veld 'T/m Hoofdstuk' springt. Automatisch komt hier het eerder ingevoerde Hoofdstuknummer te staan. U kunt nu eventueel een ander (hoger) hoofdstuk invoeren.

7. U drukt weer op <Tab> zodat de cursor naar het veld 'T/m Vers' springt. Automatisch komt hier het eerder ingevoerde Versnummer te staan. U kunt dit versnummer veranderen door met <Backspace> de inhoud te verwijderen.

8. U drukt weer op <Tab> waarna de cursor in het veld 'Te vinden in' terecht komt. U kunt hier het juiste boek uitkiezen. Staat het boek niet in deze lijst dan kunt u de titel hier invoeren. (Extra: OpenSjamar neemt deze titel automatisch op in de Bibliotheek - te bereiken via het menu Registers > Bibliotheek - ).

Kiezen en eventueel toevoegen van een titel

9. U drukt op <Tab> en komt terecht op het veld 'Auteur'. Indien u een boek uit de lijst heeft gekozen komt hier automatisch de eerste auteur van het boek te staan. U kunt deze auteur wijzigen. Zodoende kunt u eenvoudig verwijzingen invoeren naar boeken met meerdere auteurs.

Komt de gewenste auteur nog niet in de lijst voor dan kunt u de auteur toevoegen. Begin met de achternaam.

Extra toelichting. Boeken met meerdere auteurs kunnen ook op een andere wijze behandeld worden. Het vergt wat meer werk, maar geeft uiteindelijk meer inzicht in de publicaties die u heeft. Deze andere methode gaat via de bibliotheek: U dient daarin gebruik te maken van het veld 'Is opgenomen in'. Daarmee kunt u een publicatie apart in het literatuursysteem opnemen, ook als deze publicatie niet zelfstandig is uitgegeven. Met het veld 'Is opgenomen in' legt u dan vast in welke publicatie die titel fysiek is opgenomen.

10. U drukt op <Tab> en kiest, indien u een theologisch thema bij de verwijzing wilt opnemen, uit de vallijst het juiste thema. Komt uw thema niet voor dan kunt u deze invoeren waarna het thema automatisch wordt toegevoegd.

11. U drukt op <Tab> en kiest, indien u een Algemeen thema bij de verwijzing wilt opnemen, uit de lijst het juiste Algemene thema. Komt het Algemene thema niet voor dan kunt u deze invoeren.

12. U drukt op <Tab>. De cursor komt nu te staan in het veld Indexwaarde. U voert de relevante bladzijdenummers in, en drukt op <Tab> of op <Ctrl + S>.

Invoeren van de bladzijdenummers bij een tekstverwijzing.

13. De tekstverwijzing is nu opgeslagen. Klik op 'Voeg tekst toe' of druk <Ctrl + A> om de volgende verwijzing in te voeren.

Na enige gewenning kan in rap tempo een tekstregister uit een boek ingevoerd worden!

 

Extra: Aantekeningen bij een tekstverwijzing

U kunt bij elke tekstverwijzing extra aantekeningen opnemen.

Extra toelichting. De aantekeningen worden opgeslagen in het zogenaamde HTML-formaat, dit is het formaat waarmee pagina's op Internet zijn opgemaakt. Door op de rechtermuis-button te klikken krijgt u een menu. Daaruit kunt u kiezen voor 'Show Format Toolbar'. Uit deze Toolbar kunt u de diverse HTML-coderingen halen, kunt u o.a. kleur aan uw aantekeningen toevoegen, tekst vergroten en verkleinen en lettertypen wijzigen.

U doet dat als volgt:

1. U klikt op het tabblad 'Aantekeningen'.

2. U klikt op de button 'Wijzig tekst'. De cursor staat nu te knipperen in het veld 'Tekstenboek'.

3. U klikt op het veld Aantekeningen en voert uw aantekeningen in.

4. Klik op de button 'Sla Tekst op' om uw aantekeningen op te slaan.

 
 
Prijs- en bestelinformatie Test OpenSjamar uit! Email uw opmerkingen en suggesties! Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief Haal de laatste versie van OpenSjamar op! Ondersteuning Het laatste nieuws over OpenSjamar
  Een pagina terug   Ga naar het begin van deze website.   Een pagina vooruit.