OpenSjamar Kennisbeheer OpenSjamar Library e. 39,- OpenSjamar e. 99,- Statenvertaling met Kanttekeningen e. 15,-
Ga naar de beginpagina van deze site. Geselecteerde software en websites.   Bible Online: Statenvertaling met Kanttekeningen

Begrippenlijst

Bijbelboek
De bijbelboeken zijn niet vast in OpenSjamar geprogrammeerd. In plaats daarvan zijn de bijbelboeken als publicatie opgenomen in de bibliotheek. Het publicatietype van elk bijbelboek is standaard 'Bijbelboek':
In bijgaande afbeelding is de titel 'Mattheüs'. Naast de titel staat het publicatietype van dit boek: 'Bijbelboek'. Het publicatietype 'Bijbelboek' staat elders geregistreerd als 'Tekstenboek'. Zodoende ziet het tekstregister dat de publicatie 'Mattheüs' een boek is met teksten. In het venster Publicatietypes (te bereiken via het menu Registers > Basisgegevens bibliotheek > Publicatietypes) kunt u publicatietypen toevoegen en al dan niet als tekstenboek registreren.
Tekstenboek
Een 'Tekstenboek' is een publicatie met een tekstindeling, zoals de Bijbel, de Koran of bijvoorbeeld de Heidelbergse Catechismus, waar de Zondag als hoofdstuk en het vraagnummer als vers zou kunnen dienen. In het tekstregister kunnen alleen teksten worden opgenomen van publicaties die 'Tekstenboek' zijn. U kunt een Publicatietype als tekstenboek kenmerken in het venster Registers > Basisgegevens bibliotheek > Publicatietypes. Via het menu Bibliutheek > Onderhoud > Gegevensbewerking kunt u in één alle apocriefe en canonieke bijbelboeken in het Bibliotheek plaatsen.
 
 
Publicatie
Een publicatie wordt in de bibliotheek vastgelegd. Een publicatie kan van elke type zijn: het publicatietype.
 
 
Publicatietype
Het publicatietype legt vast wat een publicatie eigenlijk is: een boek, een bijbelboek, een gedichtenbundel, een CD-ROM, een internetpagina enz. Afhankelijk van wat de publicatie is kan er op verschillende manieren naar een publicatie verwezen worden. Een tekst of zaak die verwijst naar een boek moet ook verwijzen naar de bladzijde binnen dat boek waar meer over die tekst of zaak te vinden is.
Echter, indien een zaak verwijst naar een internetpagina is een verwijzing naar een bladzijdenummer niet relevant. Hier moet op een specifieke manier verwezen worden, namelijk naar de URL.
Indien u een tekst wilt laten verwijzen naar een gedichtenbundel kan het uw wens zijn te laten verwijzen naar de titel van dat gedicht in plaats van naar het bladzijdenummer van die bundel.
Zie de afbeelding voor het scherm waar de publicatietypes geregistreerd kunnen worden:
In bijgaande afbeelding is het Publicatietype "Boek" geselecteerd. Voor het veld "Alle publicaties van dit type zijn te gebruiken als tekstenboek in het tekstregister" staat geen vinkje. Indien u doorbladert naar "Bijbelboek" staat dit vinkje er wel, althans het behoort daar te staan. Door dit vinkje weet het tekstregister dat alle publicaties van het type "Bijbelboek" tekstboeken zijn.
Op het tabblad 'Indexeringstypes' wordt opgenomen op welke manier een zaak of tekst naar een publicatie van dit type verwijst. In het geval van het publicatietype "Boek" verwijst elke zaak of tekst naar een "Pagina" van een boek.
 
Prijs- en bestelinformatie Test OpenSjamar uit! Email uw opmerkingen en suggesties! Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief Haal de laatste versie van OpenSjamar op! Ondersteuning Het laatste nieuws over OpenSjamar
  Een pagina terug   Ga naar het begin van deze website.   Een pagina vooruit.