OpenSjamar Kennisbeheer OpenSjamar Library e. 39,- OpenSjamar e. 99,- Statenvertaling met Kanttekeningen e. 15,-
Ga naar de beginpagina van deze site. Geselecteerde software en websites.   Bible Online: Statenvertaling met Kanttekeningen

Het importeren van een Sjamar 1.01 bibliotheek

Doel

Een van de volgende doelen kan met deze actie gediend worden:
 • De standaard geleverde bibliotheek uitbreiden c.q. bijwerken met uw eigen gegevens.
 • De door u leeggemaakte bibliotheek vullen met uw eigen gegevens.
 • Uw bibliotheek aanvullen c.q. bijwerken met de Sjamar 1.01-bibliotheek van een derde.
 • Uw bibliotheek aanvullen c.q. bijwerken met uw eigen Sjamar 1.01-bibliotheek nadat u deze nog gewijzigd heeft.
 • Overwegingen

  N.B. Het importeren van een Sjamar 1.01 bibliotheek kan tot enige uren duren. Dit is afhankelijk van uw PC-configuratie, de grootte van uw Sjamar-bibliotheek en of er in OpenSjamar al gegevens zijn opgenomen.
   

  Uitvoering

 • Sluit OpenSjamar af.
 • Maak eventueel een backup (naar een andere directory) van uw huidige OpenSjamar bibliotheek. Deze bibliotheek staat standaard in de subdirectory "StdBibliotheek" van de directory waar u OpenSjamar heeft geïnstalleerd.
 • Start OpenSjamar.
 • Kies onder het menu Bibliotheek voor Importeren.
 • Kies voor Sjamar 1.01.
 • Het volgende scherm verschijnt:
 • Er zijn drie stappen die duidelijk worden aangegeven. Hierbij een uitleg:

  Stap 1: Lees Sjamar 1.01 in het computergeheugen.

  Eerst wordt uw Sjamar 1.01-database in het geheugen ingelezen. U wordt gevraagd in welke directory de in te lezen Sjamar 1.01 versie staat.
   
   

  Stap 2: Zet Sjamar-geheugen om naar OpenSjamar.

  Deze stap is de eigenlijke conversieslag. Er staan vier keuzemogelijkheden:
  Neem uitgavenr op in titel
  In Sjamar 1.01 kan bij het vastleggen van een tekst verwezen worden naar een boek. Tevens kan daarbij het uitgavenummer worden aangetekend. In OpenSjamar echter kan in het tekstregister geen uitgavenummer opgenomen worden. Om de verwijzing toch correct te houden dient het uitgavenummer in de titel van de publicatie te worden opgenomen.

  Deze optie dient dus ingeschakeld te blijven.
   

  Neem boekcode op in titel
  Deze optie wordt afgeraden.

  In Sjamar 1.01 wordt aan elk ingevoerd boek een boekcode toegewezen. Deze boekcode wordt in OpenSjamar niet ondersteund. Echter, indien u deze boekcode functioneel gebruikt kunt u deze toch behouden door de boekcode in de titel van de publicatie op te laten nemen. Indien ook het uitgavenummer in de titel wordt opgenomen wordt de boekcode daarachter geplaatst. Let er wel op dat elke Sjamar-titel dan twee keer in OpenSjamar wordt opgenomen: een keer met en een keer zonder boekcode. De teksten zullen verwijzen naar het boek met boekcode. Eventueel kunt u later de boeken zonder boekcode handmatig verwijderen.
   

  Neem boekcode op in systeemnummer
  Zie de toelichting bij "Neem boekcode op in titel". Echter, het veld systeemnummer wordt gebruikt om de boekcode in op te nemen. Indien in Sjamar 1.01 het systeemnummer gebruikt is, wordt de boekcode voor dit systeemnummer geplaatst.

  Later kunt u dan nog steeds in de bibliotheek op de boekcode zoeken.
   

  De boeken zijn in eigendom
  Indien u de standaard meegeleverde bibliotheek bijwerkt met uw Sjamar 1.01 bibliotheek is het handig om te zien of een boek in eigendom is. Indien deze keuze aangevinkt staat wordt elk boek uit Sjamar 1.01 in OpenSjamar gekenmerkt als "in eigendom". Ook in het tekstregister valt direct te zien of een boek waarnaar verwezen wordt in eigendom is.
   

  Stap 3: Importeer OpenSjamar-geheugen in de bibliotheek

  Door deze stap uit te voeren wordt de in de voorgaande stappen voor OpenSjamar geschikt gemaakte Sjamar-bibliotheek daadwerkelijk in uw OpenSjamar-bibliotheek ingevoegd. Boeken die nog niet bestaan worden toegevoegd, tekst- en zaakverwijzingen worden in het tekst- en zaakregister toegevoegd, en auteurs worden in het persoonsregister toegevoegd.

  Er staat een keuzemogelijkheid bij:

  Voeg zaken verwijzend naar dezelfde auteur/boek combinatie samen (incl. Omschrijving).
  Deze keuze staat standaard uit. Indien in Sjamar 1.01 meerdere zaken aanwezig zijn die verwijzen naar hetzelfde boek en dezelfde auteur worden deze zaken tijdens de import alle in één OpenSjamar zaakverwijzing samengevat. De verschillende pagina-verwijzingen worden achterelkaar gezet, gescheiden door komma's. Ook de inhoud van het Sjamar-veld Omschrijving wordt achterelkaar gezet in het OpenSjamar-veld Beschrijving.

  Dit laatste echter kan problemen geven, in dat geval zet u deze optie niet aan: Het OpenSjamar-veld Beschrijving kan vol raken waardoor gegevens uit het Sjamar-veld Omschrijving verloren raken. Dit gebeurt indien u veel zaken heeft die steeds verwijzen naar hetzelfde boek, waarbij u het Sjamar-veld Omschrijving veel heeft gebruikt. (Het OpenSjamar-veld Beschrijving is 254 tekens groot, het Sjamar-veld Omschrijving is 50 tekens groot.)

  N.B. Indien u net vanaf een oudere versie van OpenSjamar naar OpenSjamar versie 1.022 of hoger bent opgewaardeerd, dient u eerst de bibliotheek te optimaliseren indien u deze optie uitzet!

  Extra toelichting. OpenSjamar synchroniseert altijd de in te lezen bibliotheek met de al bestaande gegevens. Dit betekent dat boeken, zaken en teksten die al in OpenSjamar staan worden bijgewerkt met de gegevens uit de Sjamar-bibliotheek. Voor een al bestaand boek houdt dit in dat de inhoud van de OpenSjamar-velden:
 • Druk c.q. versie
 • Uitgiftedatum
 • Systeemnummer
 • Uitgever
 • Vindplaats
 • Eerste Auteur
 • wordt vervangen door de inhoud van de overeenkomende Sjamar 1.01 gegevens. Overige auteurs worden toegevoegd en kunnen via het tabblad "Auteurs | Redactie" worden toegevoegd.

  Voor het tekstregister betekent dit dat de inhoud van de OpenSjamar-velden:

 • thema
 • algemeen thema
 • wordt vervangen door de inhoud van de overeenkomende Sjamar 1.01 gegevens. Indien Sjamar 1.01 een tekstverwijzing kent die ook al in OpenSjamar voorkomt dan wordt de verwijzing in OpenSjamar aangevuld met het paginanummer van de Sjamar 1.01-tekstverwijzing. In Sjamar 1.01 moeten alle tekstverwijzingen binnen hetzelfde boek steeds apart worden ingevoerd. In OpenSjamar kan naar meerdere pagina's tegelijk worden verwezen.

  Voor het zaakregister betekent dit dat van zaken die verwijzen naar hetzelfde boek de Omschrijvingen aan elkaar geplakt worden behalve als de optie "Voeg zaken verwijzend naar hetzelfde boek samen (incl. Omschrijving)." uit staat.

  Na de uitvoering

  Kies na de import van de Sjamar-bibliotheek voor Bibliotheek -> Onderhoud -> Optimaliseer de bibliotheek om de snelheid van het programma op peil te brengen. De optimalisatie kan zo een half uur duren. Het kan er op lijken dat de optimalisatie vastloopt; breek het programma dan niet af!
   
   
   
  Prijs- en bestelinformatie Test OpenSjamar uit! Email uw opmerkingen en suggesties! Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief Haal de laatste versie van OpenSjamar op! Ondersteuning Het laatste nieuws over OpenSjamar
    Een pagina terug   Ga naar het begin van deze website.   Een pagina vooruit.