OpenSjamar Kennisbeheer OpenSjamar Library e. 39,- OpenSjamar e. 99,- Statenvertaling met Kanttekeningen e. 15,-
Ga naar de beginpagina van deze site. Geselecteerde software en websites.   Bible Online: Statenvertaling met Kanttekeningen

Het importeren van een dBASE / SuperKaart kaartenbak

Doel

Een van de volgende doelen kan met deze actie gediend worden:
 • Met de dBASE III / SuperKaart inleesmodule kunt u uw publicaties die u in een dBASE of een SuperKaart bestand heeft ondergebracht in de bibliotheek inlezen.
 • Uw bibliotheek aanvullen met de dBASE/SuperKaart-gegevens van een derde.
 • (In het vervolg kunt u in plaats van SuperKaart kunt u ook dBASE lezen.)

  Overwegingen

  • De importmodule voor SuperKaart heeft geen synchronisatiefunctie. Dit betekent dat alle kaarten uit SuperKaart in OpenSjamar worden gelezen. Mocht u daarna nogmaals een import uitvoeren dan zullen alle kaarten uit SuperKaart wederom ingelezen worden. U heeft dan een dubbele set kaarten in OpenSjamar. Iets wat niet de bedoeling zal zijn!
  • Stel de huidige bibliotheek veilig voordat u de import begint. Mocht er iets fout gaan of niet naar uw zin dan kunt u na de import de oorspronkelijke bibliotheek weer terug laten plaatsen. Zie voor het veiligstellen en terugplaatsen het menu Bibliotheek > Onderhoud > tabblad Reservekopie.

  Uitvoering

 • Start SuperKaart op.
 • Kies uit het hoofdmenu de keuze "Import/Export gegevens".
 • Kies dan "Exporteren".
 • Kies voor "dBASEIII (.DBF)".
 • Kies de te exporteren kaartenbak.
 • Geef dan een naam in eindigend op de extensie .DBF. Dus de kaartenbak "BIBLIOT.KRT" wordt dan "BIBLIOT.DBF".
 • Sluit SuperKaart af.
 • Start OpenSjamar.
 • Stel uw huidige OpenSjamar bibliotheek veilig. Dit kunt u doen via Bibliotheek > Onderhoud > tabblad Gegevensbewerking.
 • Kies onder het menu Bibliotheek voor Importeren.
 • Kies voor SuperKaart.
 • Het volgende scherm verschijnt:
  • Bovenin beeld staat een grote button 'Stap 1: Lees SuperKaart in het computergeheugen'.
  • Daaronder staat de tekst 'De boeken zijn in uw bezit' standaard aangevinkt. Zijn de in te lezen boeken niet in uw bezit klik dit vinkje dan uit.
  • Klik op de button met 'Stap 1'. U krijgt het volgende scherm waarin u de directory kunt kiezen waarin SuperKaart staat:
  • Kies dan voor "bibliot.dbf" of de naam die u aan het uit SuperKaart geexporteerde bestand heeft gegeven.
  • Nadat u op 'Openen' heeft geklikt wordt het bestand ingelezen. U kunt de voortgang volgen via de balken onderin het venster.
  • Het venster van de importmodule wordt bijgewerkt. U kunt nu Stap 2 en Stap 3 uitvoeren (lees eerst verder):
  • Aan de linkerkant  ziet u een vensterdeel met daarin alle velden uit SuperKaart.
  • Aan de rechterkant ziet u een vensterdeel met daarin alle velden uit het Bibliotheek van OpenSjamar.
  • Het is nu eerst de bedoeling 'regels' te maken. Via de twee buttons 'Stap 2: Maak regel' en 'Stap 2: Verwijder regel' kunt u deze regels maken.
  • U maakt een regel als volgt: Klik met de muis een SuperKaart veld aan (in het linkervensterdeel). Klik daarna met de muis een OpenSjamar-veld aan (in het rechtervensterdeel).
  • Als u in een Superkaart veld kiest kunt u Shift ingedrukt houden. Hiermee zorgt u ervoor dat er meerdere SuperKaart velden geselecteerd worden. Zodoende kunt u straks de inhoud van meerdere SuperKaart-velden in één veld van de bibliotheek overzetten.
  • Heeft u nu in beide vensterdelen de juiste velden geselecteerd klik dan op 'Stap 2: Maak regel'. Zodoende kunt u meerdere regels maken totdat al uw SuperKaart-velden aan een OpenSjamar-veld zijn verbonden.
  • Heeft u een regel gemaakt die u weer wilt verwijderen klik dan in het onderste vensterdeel de betreffende regel aan en klik op 'Stap 3: Verwijder regel'.
  • In onderstaand venster zijn alle velden van SuperKaart verbonden met OpenSjamar-velden:
  • Zoals u ziet in de laatste regel: "PLAATS,UITGEVER ==> Uitgever" kunnen meerdere velden in één veld geplaatst worden. In dit voorbeeld worden de velden Plaats en Uitgever dus gecombineerd naar Uitgever.
  • Klik op 'Stap 3: Maak voorbeeld'. Er wordt een voorbeeld gemaakt van hoe de import volgens deze regels er uit zou komen te zien. Dit voorbeeld wordt geplaatst in het onderste vensterdeel waar eerst de regels stonden:
  • Bent u het niet eens met het resultaat dan kunt u op de button 'Toon Regels' klikken. U kunt dan weer regels toevoegen en verwijderen.
  • Bent u het wel eens dan klikt u op 'Stap 4: Importeer definitief'. Uw SuperKaart bestanden worden in OpenSjamar ingelezen!

  Na de uitvoering

  Kies na de import van de SuperKaart-bibliotheek voor Bibliotheek -> Onderhoud -> Optimaliseer de bibliotheek om de snelheid van het programma op peil te brengen. De optimalisatie kan zo een half uur duren. Het kan er op lijken dat de optimalisatie vastloopt; breek het programma dan niet af!
   
   
   
  Prijs- en bestelinformatie Test OpenSjamar uit! Email uw opmerkingen en suggesties! Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief Haal de laatste versie van OpenSjamar op! Ondersteuning Het laatste nieuws over OpenSjamar
    Een pagina terug   Ga naar het begin van deze website.   Een pagina vooruit.