OpenSjamar Kennisbeheer OpenSjamar Library e. 39,- OpenSjamar e. 99,- Statenvertaling met Kanttekeningen e. 15,-
Ga naar de beginpagina van deze site. Geselecteerde software en websites.   Bible Online: Statenvertaling met Kanttekeningen

Bibliotheek - Leenadministratie - Zaakregister - Auteurs-/Relatieregister

Tekstregister - Preekregister - Dienstregister

OpenSjamar is opgebouwd uit een aantal modules die met elkaar verbonden zijn. Zo kunt u efficiënt uw gegevens tevoorschijn halen, zodat u uw benodigde informatie snel beschikbaar krijgt.

Dit overzicht beschrijft de gegevens die u kunt vastleggen. Zie daarvoor verder in dit document.

Algemene modules zijn:

Modules specifiek bestemd voor theologen en pastors zijn:

U kunt een demonstratieversie van OpenSjamar aanvragen.

Druk dit document eventueel af om eens rustig door te nemen. Slechts 10 A4-pagina's.

Wat betekent Sjamar?

Sjamar is het Hebreeuwse woord voor "bewaren". De toevoeging Open in de naam OpenSjamar geeft de doelstelling van
OpenSjamar al aan. In openheid uw bibliotheek en verwijzingen naar informatie opslaan en bewaren. Openheid naar de
ontwikkelingen die in deze tijd plaatsvinden.Bibliotheek

De bibliotheek van OpenSjamar is veelzijdig en eenvoudig van opzet.

U kunt uw boeken en andere kennisbronnen op gestructureerde wijze ordenen. Door het toewijzen van Trefwoorden is er ook ongestructureerde ordening mogelijk.

Al uw publicaties kunt u invoeren. Boek, Tijdschrift of Congresbundel. Deze 'publicatietypen' zijn door u zelf te definieren.

U sorteert uw publicaties eenvoudig: op Auteur c.q. Redacteur, op Titel, op Publicatietype en vele andere manieren.


Klik op deze afbeelding voor extra toelichting!

Invoerdatum -  De invoerdatum van deze kaart (datum).

Mutatiedatum - De laatste mutatiedatum van deze kaart (datum).

 

Tabblad Algemeen

Titel - (100)

In bezit - Is deze publicatie in uw bezit?

Ondertitel - (100)

Publicatietype - Met het Publicatietype krijgt u een unieke mogelijkheid aangeboden. U kunt elk soort publicatie vastleggen. Boek, Gedichtenbundel, Congresbundel, Bijbelboek, CD-ROM, DVD en andere informatiedragers die nog uitgevonden moeten worden. Met OpenSjamar kunt u alle informatie rubriceren. Er is geen medium dat u niet kunt vastleggen. Het tekst- en zaakregister houden rekening met het publicatietype. Afhankelijk van dit publicatietype kan een tekst- of zaakverwijzing verwijzen naar een pagina, maar ook naar andere verwijzingseenheden, zoals die bijvoorbeeld op een videoband of een CD gelden. (30)

Auteur - Ruimte om de eerste auteur van een publicatie in te voeren. Een auteur is opgenomen in het Auteursregister, waar u naast de naamgegevens vele andere gegevens van een auteur kunt vastleggen. Naam, Titulatuur, Voorletters, Tussenvoegsels: 50, 50, 20 en 10 tekens.

Is Redacteur - Is de naam genoemd bij Auteur de redacteur van deze publicatie?

Uitgever / Producent - De uitgever of producent van de publicatie. (100)

Druk - De druk of het versienummer van een publicatie. (20)

Jaar - Het jaar van uitgifte van de publicatie. (10)

Taal - De taal waarin de publicatie opgesteld is. (20)

ISBN - Ruimte voor een systeemnummer, zoals uw eigen boekcode of het ISBN-nummer. (30)

Afdeling - Afdeling van een organisatie, of afdeling binnen een prive-systematiek.

Bergplaats - De plaats waar u deze publicatie heeft staan. Zodoende kunt u in een grote bibliotheek snel het betreffende boek terugvinden. (50)

Categorie (eerste veld) - De Categorie geeft u de mogelijkheid uw publicaties in verscheidene hoofdgroepen in te delen. (30)

Categorie (tweede veld) - Het tweede veld Categorie geeft u de mogelijkheid uw publicaties in verscheidene hoofdgroepen in te delen. Eventueel samen met Categorie (eerste veld) in hoofd- en subgroepen. Of in meerdere hoofdgroepen. (30)

Reeks / Serie - De reeks of de serie onder welke naam de publicatie is of wordt uitgegeven. (100)

Doelgroep - De doelgroep waarop een publicatie is gericht. (50)

Trefwoorden - Met enkele trefwoorden kunt u een publicatie typeren. Later kunt u de publicatie op deze trefwoorden terugzoeken. (oo)

Deel van - Met dit veld kunt u verbanden tussen publicaties vastleggen. Delen van een meerdelige uitgave kunt u via een gezamenlijke hoofdpublicatie met elkaar verbinden. In overzichten komt deze verbintenis ook visueel tot uitdrukking. U kunt bijvoorbeeld Churchill's Memoires als publicatie invoeren. Elk deel apart voert u dan ook in, waarna u deze delen verbindt met Churchill's Memoires.

Staat in - Met dit veld koppelt u publicaties los van de fysieke vorm van de uitgave. Een congresbundel, een prekenboek of een tijdschrift: de daarin opgenomen afzonderlijke artikelen kunt u apart invoeren. Deze afzonderlijke artikelen verbindt u dan met de fysieke uitgave, bijvoorbeeld de congresbundel.

Referentie - Met dit veld kunt u, in combinatie met het veld "Staat in", een publicatie nader aanduiden binnen een andere publicatie. Bijvoorbeeld het bladzijdenummer van een publicatie in een congresbundel. (oo)

 

Tabblad Extra

Overige auteurs en redacteuren - Een onbeperkt aantal auteurs en redacteureun is in te voeren.

Systeemclassificatie - Een onbeperkt aantal rubriceringen is hier in te voeren. In breder verband afgesproken rubriceringen (NUGI-codering, UDC-codering) of door uzelf bedachte systematiek. Hierin is onderscheid te maken.

(Historische gegevens)

Oorspronkelijke titel - De titel waarin de publicatie eerder is verschenen. (oo)

Oorspronkelijke taal - De taal waarin de publicatie eerder is verschenen. (oo)

Eerste uitgiftedatum - Het jaar van eerste uitgifte van een publicatie. (10)

(Persoonlijke gegevens)

Aankoopprijs - De aankoopprijs van de publicatie. (8,2)

Aankoopdatum - De aankoopdatum van de publicatie. (10)

Verworven te - Specifieke omstandigheden. (oo)

Reden bezit - Specifieke ontvangstredenen. (oo)

 

Tabblad In- en Uitleen

Geleend - De publicatie is in in- of uitleen.

Aan - De persoon aan wie u een publicatie heeft geleend.

Uitleendatum - De datum waarop een publicatie door u is uitgeleend. (datum)

Van - De persoon van wie u een publicatie heeft uitgeleend.

Leendatum - De datum waarop een publicatie door u is geleend. (datum)

 

Tabblad Appendix

Appendix - Ruimte voor samenvatting van een publicatie, nadere toelichting en wat verder te bedenken valt. (oo)In-/Uitleenregistratie

Het is mogelijk een in- en uitleenadministratie bij te houden voor de publicaties die in de Bibliotheek zijn opgenomen.

Van elke publicatie wordt de uitleenfrequentie bijgehouden, de uitleen- of de inleendatum, en aan of van wie de publicatie geleend is.

Er kunnen verschillende overzichten gemaakt worden: Sortering van geleende publicaties op titel of op uitleendatum. Daarnaast een overzicht van de leenfrequentie per medewerker of per titel.

Voor organisaties is van belang dat deze in-/uitleenadministratie kan worden beperkt tot bepaalde werkplekken.

De In-/Uitleenregistratie kan vanuit de Bibliotheek of vanuit het menu 'Registers' worden gestart.


Klik op deze afbeelding voor extra toelichting!

Van elke in- of uitgeleende publicatie worden de volgende gegevens bijgehouden:

In_Uitleen -  Is de publicatie geleend of uitgeleend? (ja/nee).

Geleend aan - Deze relatie c.q. medewerker aan wie deze publicatie is uitgeleend.

Uitleendatum - De datum van uitlenen. (datum)

Geleend van - Deze relatie van wie deze publicatie is geleend.

Uitleendatum - De datum van uitlenen. (datum)

Uitleenfrequentie - Het aantal maal dat deze publicatie is uitgeleend (0-2.000.000.000)Het tekstregister

Het tekstregister geeft u alle ruimte en flexibiliteit. Toch blijft ook hier het gebruiksgemak voorop staan. 

Bij elke tekstverwijzing is er ruimte voor aantekeningen en thema's. Eenvoudig is de verwijzing naar een publicatie vast te leggen. Eventueel is de auteur dan nog te wijzigen.


Klik op deze afbeelding voor extra toelichting!

De tekstboeken zijn niet beperkt tot een vast aantal van 66 vastgelegde Bijbelboeken. Naar eigen keuze kunt u apocriefe boeken, Bijbelboeken in andere vertalingen en zelfs andersoortige tekstboeken vastleggen.
Tussen haakjes wordt steeds de maximale lengte van dit veld gegeven. 
Een (oo)-symbool betekent dat er geen beperking in de lengte is.

Invoerdatum -  De invoerdatum van deze kaart (datum).

Mutatiedatum - De laatste mutatiedatum van deze kaart (datum).

Tekstenboek - Elk willekeurige titel kan als tekstenboek fungeren. Met het veld Publicatietype in het Bibliotheek kunt u vaststellen welke type titels een tekstenboek is en welke niet. Het type "Boek" is bijvoorbeeld geen tekstenboek, de typen "Bijbelboek" en "Apocrief boek" zijn wel tekstenboeken. (100)

Hoofdstuk - Het hoofdstuk. Zowel cijfers als alfabetische tekens kunnen hierin worden gebruikt. Lengte: 15 tekens.

Vers - Het vers. Zowel cijfers als alfabetische tekens kunnen hierin worden gebruikt. (15)

T/m Hoofdstuk - Het laatste hoofdstuk van het gedeelte waar de tekstverwijzing naar verwijst. Zowel cijfers als alfabetische tekens kunnen hierin worden gebruikt. (15)

T/m Vers - Het laatste vers van het gedeelte waar de tekstverwijzing naar verwijst. Zowel cijfers als alfabetische tekens kunnen hierin worden gebruikt. (15)

Thema - Het (theologische) thema van deze tekstverwijzing. (100)

Algemeen thema - Een algemeen (eventueel niet-theologisch) thema voor deze tekstverwijzing. (100)

Aantekeningen - Ruimte voor aantekeningen bij een tekstgedeelte. Deze aantekeningen verschijnen steeds bij het oproepen van een tekstverwijzing over dat tekstgedeelte. (oo)

Publicatie - De publicatie waarin het tekstgedeelte wordt besproken. (100)

Auteur - De auteur van de publicatie. Is te veranderen.

Eerste auteur - De eerste auteur van de publicatie, zoals vastgelegd in het Bibliotheek. Alleen te veranderen in het Bibliotheek.

Index - De indexering. Bladzijde <blz.nr.> of artikel <artikeltitel>. (oo aantal verwijzingen)Het zaak-register

Het zaakregister is uniek van opzet. Elke zaak heeft onbeperkte ruimte voor aantekeningen. De zaakverwijzingen kunt u kenmerken middels thema's en trefwoorden. Zodat het terugzoeken op eenvoudige wijze is te realiseren. 

Verwijzingen naar pagina, hoofdstuk, artikel, internet, het is door u zelf in en aan te vullen!Klik op deze afbeelding voor extra toelichting!

Tussen haakjes wordt steeds de maximale lengte van dit veld gegeven. Een (oo)-symbool betekent dat er geen beperking in de lengte is.

Invoerdatum -  De invoerdatum van deze kaart (datum).

Mutatiedatum - De laatste mutatiedatum van deze kaart (datum).

Zaak - De zaak waarover een verwijzing is vastgelegd. (100)

Beschrijving - Ruimte voor een nadere aanduiding van deze specifieke tekstverwijzing. (255)

Thema - Het (theologische) thema van deze tekstverwijzing. (100)

Algemeen thema - Een algemeen (eventueel niet-theologisch) thema voor deze tekstverwijzing. (100)

Publicatie - De publicatie waarin het tekstgedeelte wordt besproken. (100)

Auteur - De auteur van de publicatie. Eventueel te veranderen.

Eerste auteur - De eerste auteur van de publicatie, zoals vastgelegd in het Bibliotheek.

Index - De indexering. Bladzijde <blz.nr.> of artikel <artikeltitel>. (oo aantal verwijzingen)
 Het Auteurs-/Relatieregister

Het auteursregister bevat de auteurs c.q. redacteurs van de ingevoerde publicaties.

Het relatieregister bevat uw relaties c.q. medewerkers. De in- en uitleenregistratie maakt hier gebruik van. Het onderdeel Persoonlijk geeft daartoe ruimte voor zaken als telefoonnummer en email-adres.

Dit zijn twee registers die met hetzelfde scherm werken. Het Auteursregister toont de auteurs, het Relatieregister toont de relaties c.q. medewerkers.Klik op deze afbeelding voor extra toelichting!


Tussen haakjes wordt steeds de maximale lengte van dit veld gegeven. Een (oo)-symbool betekent dat er geen beperking in de lengte is.

 

Tabblad Algemeen

Naam - De (achter)naam van de persoon (50).

Voorletters - De voorletters van de persoon (20).

Tussenvoegsels - (10).

Titulatuur - (50).

Voornaam - (30).

Geslacht - M/V.

Is relatie - Is deze persoon een auteur of een relatie c.q. medewerker?

Adres, Postcode, Woonplaats, Email, Telefoonnummer 1 en 2, Fax en Homepage. - Indien persoon een relatie c.q. medewerker is kunt u deze velden gebruiken.

 

Tabblad Aantekeningen

Aantekeningen - Ruimte voor aantekeningen (oo).

 

Tabblad Extra

In de huidige versie (1.4b2) zijn deze gegevens tijdelijk uitgeschakeld.

Afbeelding - Ruimte voor één of meerdere afbeeldingen.

Levensloop - Ruimte voor aantekeningen over woonplaatsen, standplaatsen, betrekkingen en dergelijke. Te noteren is de Betrekking, Begindatum en Einddatum van die betrekking.

Kroniek - Ruimte voor geboorte- en overlijdensdatum, -plaats, -streek en -land.

 

 


Het preekregister

Met het preekregister kunt u al uw preken registreren. Het terugzoeken op teksten en thema's wordt sterk vereenvoudigd.

De diensten waarin u de preek heeft gehouden zijn eenvoudig terug te vinden. Met bijbehorende kenmerken als gemeente, liturgische invulling, moment van het kerkelijk jaar enz.

Bij elke dienst kunnen nog een onbeperkt aantal namen worden opgenomen. Handig bij doop-, bevestigings- en andere diensten!


Tussen haakjes wordt steeds de maximale lengte van dit veld gegeven. Een (oo)-symbool betekent dat er geen beperking in de lengte is.

Invoerdatum -  De invoerdatum van deze kaart (datum).

Mutatiedatum - De laatste mutatiedatum van deze kaart (datum).

 

Het hoofdgedeelte - de preek

Tekstenboek - Het tekstenboek waaruit gepreekt is. Er kunnen tot drie tekstgedeelten per preek worden vastgelegd (100).

Hoofdstuk - Het hoofdstuk. Zowel cijfers als alfabetische tekens kunnen hierin worden gebruikt. (7)

Vers - Het vers. Zowel cijfers als alfabetische tekens kunnen hierin worden gebruikt. (7)

T/m Hoofdstuk - Het laatste hoofdstuk van het gedeelte waar de tekstverwijzing naar verwijst. Zowel cijfers als alfabetische tekens kunnen hierin worden gebruikt. (7)

T/m Vers - Het laatste vers van het gedeelte waar de tekstverwijzing naar verwijst. Zowel cijfers als alfabetische tekens kunnen hierin worden gebruikt. (7)

Aantekeningen - Aantekeningen bij deze preek.

Nummer - Het nummer van deze preek voor uw eigen administratie. (10)

Preekthema - Het thema van deze preek Thema's zijn vrij aan te vullen. (40)

Map/document - De plaats waar u de electronisch uitgewerkte preek heeft opgeslagen. (254)

 

Gedeelte voor preeklezers

Bron - De publicatie waar deze preek in voorkomt (deze publicatie dient in de Bibliotheek ingevoerd te zijn).

Auteur - De auteur van deze publicatie.

Lengte - De voorleeslengte (in minuten).

(Dit gedeelte is weg te schuiven indien niet gebruikt.)

 

Het middengedeelte - De diensten

Er kunnen per preek meerdere diensten worden vastgelegd. Een preek kan immers in meerdere gemeenten worden gehouden! Er zijn geen beperkingen in het aantal diensten die u per preek kunt vastleggen.

Volgnr. - Het volgnummer van deze dienst voor uw eigen administratie. (10)

Datum - De datum en de tijd van de dienst.

Gemeente - De gemeente waar de dienst is gehouden. Vrij aan te vullen. (40)

Gebouw - Het gebouw waarin de dienst is gehouden. Vrij aan te vullen. (40)

Liturgische invulling - Het thema van de dienst (Heilig Avondmaal, belijdenis, doop). Vrij aan te vullen. (40)

Moment in het kerkelijk jaar - Het moment van het kerkelijk jaar (pasen, pinksteren etc.). Vrij aan te vullen. (40)

Dienstreden - De reden van de dienst (reguliere beurt, ringbeurt, vacaturebeurt etc.) Vrij aan te vullen. (40)

Dienstsoort - De aanleiding van de dienst (regulier, rouw, trouw etc.). Vrij aan te vullen. (40)

Bijzondere aanduiding - Een vrij in te vullen veld. (40)

Aantal Aanwezigen - Het aantal aanwezigen in deze dienst. (max. 9999)

Afstand - De afstand in kilometers voor uw financieële administratie.(max. 999,9)

Honorarium - Het honorarium wat u voor deze dienst heeft ontvangen. (max. 9999,99)

Aanvullende informatie - Een veld met aanvullende informatie. (oo)

Ouderling - De dienstdoende ouderling (bij een leesdienst). (20)

Voorlezer - De voorlezer (bij een leesdienst). (20)

 

Het onderste gedeelte - Persoonsgegevens bij een dienst

Bij elke dienst kan een onbeperkt aantal namen worden vastgelegd. Zodoende kunt u altijd terugvinden wie nu wanneer bijvoorbeeld gedoopt is.

Naam - De naam van een persoon die is getrouwd, belijdenis heeft gedaan etc. (50).

Geboortedatum - Spreekt voor zich.

Overlijdensdatum - Spreekt voor zich.

Extra datum - Vrij te gebruiken voor een andere aangelegenheid.

Tekst - De eventueel meegegeven tekst. (20)

Opmerking - Aanvullende opmerkingen. (oo)

 

Het dienstregister

Met het dienstregister kunt u al uw gehouden diensten op vele manieren ordenen en inzien.

Samen met het preekregister geeft het dienstregister u een handig hulpmiddel in handen. Inzicht in uw preken, maar ook inzicht in de gehouden diensten.

Bij elke dienst kunnen een onbeperkt aantal namen worden opgenomen. Handig bij doop-, bevestigings- en andere diensten!


De betekenis van de velden wordt uitgelegd bij het preekregister.

Het dienstregister fungeert als opzoekmodule. U kunt in dit dienstegister geen mutaties aanbrengen. Dat doet u via het preekregister.

Al uw diensten kunnen in vele volgorden worden gezet:

Volgnummer
Alle diensten op volgorde van het door uw gegeven volgnummer
Datum
Diensten op volgorde van de datum en de tijd.
Gemeente + Datum
De diensten gegroepeerd per gemeente en daarbinnen gesorteerd op datum en tijd.
Gebouw + Datum
De diensten gegroepeerd per gebouw en daarbinnen gesorteerd op datum en tijd.
Dienstsoort + Datum
De diensten gegroepeerd op de aanleiding van de dienst (regulier, rouw, trouw etc.) en daarbinnen gesorteerd op datum en tijd.
Dienstreden + Datum
Groepering op de reden van de dienst (reguliere beurt, ringbeurt, vacaturebeurt etc.) en de datum en tijd.
Liturgische invulling + Datum
Groepering op het thema van de dienst (Heilig Avondmaal, belijdenis, doop) en de datum en tijd.
Bijzondere aanduiding + Datum
Groepering op het vrij in te vullen veld en de datum en tijd.
Moment in het kerkelijk jaar + Datum
Alle diensten gegroepeerd per moment van het kerkelijk jaar (pasen, pinksteren etc.) en daarin weer een sortering op datum en tijd.
Gemeente + Moment in het kerkelijk jaar + Datum
Al de gehouden diensten gegroepeerd per gemeente; binnen de gemeente weer gegroepeerd op het moment van het kerkelijk jaar (pasen, pinksteren etc.) en datum.
Moment in het kerkelijk jaar + Gemeente + Datum
Al de gehouden diensten gegroepeerd op het moment van het kerkelijk jaar (pasen, pinksteren etc.); binnen het moment van het kerkelijk jaar weer gegroepeerd op gemeente en datum.
Liturgische invulling + Gemeente + Datum
Al de gehouden diensten gegroepeerd op het thema van de dienst (Heilig Avondmaal, belijdenis, doop); binnen de liturgische invulling weer gegroepeerd op gemeente en datum.
Gemeente + Liturgische invulling + Datum
Al de gehouden diensten gegroepeerd op gemeente; binnen de gemeente op het thema van de dienst (Heilig Avondmaal, belijdenis, doop) en de datum.
 

 
Prijs- en bestelinformatie Test OpenSjamar uit! Email uw opmerkingen en suggesties! Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief Haal de laatste versie van OpenSjamar op! Ondersteuning Het laatste nieuws over OpenSjamar
  Een pagina terug   Ga naar het begin van deze website.   Een pagina vooruit.