OpenSjamar Kennisbeheer OpenSjamar Library e. 39,- OpenSjamar e. 99,- Statenvertaling met Kanttekeningen e. 15,-
Ga naar de beginpagina van deze site. Geselecteerde software en websites.   Bible Online: Statenvertaling met Kanttekeningen

Veel gestelde vragen (FAQ)

Komt uw vraag niet voor? Neem dan contact op. De hier binnenkomende vragen worden dagelijks beantwoord.

Inhoudsopgave

Gebruik

O3. Over het werken met OpenSjamar

 

Technisch

O1. Over de installatie van OpenSjamar

O2. Over de import van Sjamar 1.01 bestanden

O4. Over de snelheid van OpenSjamar

O5. Over de Borland Database Administrator
 
 

O1. Over de installatie van OpenSjamar

Index

Q1. Ik krijg voortdurend de mededeling "tekstregister.dmd" ontbreekt. Dit schijnt te kloppen want ook de Windows Verkenner kan dit bestand niet vinden. Ik heb het programma herhaalde malen opnieuw geïnstalleerd - zonder resultaat.
 
O1.Q1. Ik krijg voortdurend de mededeling "tekstregister.dmd" ontbreekt. Dit schijnt te kloppen want ook de Windows Verkenner kan dit bestand niet vinden. Ik heb het programma herhaalde malen opnieuw geïnstalleerd - zonder resultaat.
A. Waarschijnlijk zijn de instellingen van de Borland Database Administrator niet juist. Ga naar het Onderhoud-venster: Bibliotheek --> Onderhoud. Kies daar in het tabblad 'Optimalisatie' voor 'Optimaliseer de systeeminstellingen'.
Werkt dit niet controleer dan of de instellingen juist zijn. Zie hiervoor het onderdeel Over de Borland Database Administrator. Erg belangrijk zijn de instellingen LANGDRIVER en LEVEL. Deze instellingen zijn te vinden onder Configuration --> Drivers --> Native --> DBASE.

O2. Over de import van Sjamar 1.01 bestanden

Index

Q1 In OpenSjamar staan minder tekstverwijzingen dan in Sjamar.

Q2 Kan ik mijn eigen Sjamar nogmaals importeren, over de vorige import heen?

Q3 Raak ik informatie kwijt door de import van Sjamar bestanden in OpenSjamar?

Q4 De Gereformeerde Weekbladen hebben nu per jaargang één auteur toegewezen gekregen. In 1993 heten dus van Gorssel, Ruygrok, Westland, enz, voortaan allemaal Exalto. In 1994 heten ze allemaal Ruygrok.
 

O2.Q1. In OpenSjamar staan minder tekstverwijzingen dan in Sjamar.
A. Tijdens de import van Sjamar 1.01 worden tekstverwijzingen met dezelfde tekst en hetzelfde boek samengevoegd. Deze tekstverwijzingen verschillen alleen in bladzijdenummer. In OpenSjamar is dit één tekstverwijzing geworden. De bladzijden zijn achterelkaar opgenomen in de 'Index' gescheiden door een komma.
 
O2.Q2. Kan ik mijn eigen Sjamar nogmaals importeren, over de vorige import heen?
A. Ja, u kunt uw Sjamar nogmaals importeren. Indien u na de eerste import toch nog wijzigingen in Sjamar heeft doorgevoerd, kunt u de import nogmaals uitvoeren. OpenSjamar voegt deze twee importen samen. Heeft u echter na de eerste import in OpenSjamar verbeteringen doorgevoerd in bijvoorbeeld titels, dan zullen de oude titels weer vanuit Sjamar ingelezen worden.
 
O2.Q3. Raak ik informatie kwijt door de import van Sjamar bestanden in OpenSjamar?
A. Vanaf OpenSjamar versie 1.1 raakt u geen enkele informatie kwijt. In voorgaande versies van OpenSjamar werden de auteurs die bij zaken en bij teksten waren vastgelegd niet in het zaak- en tekstregister van OpenSjamar opgenomen. De auteurs werden allen bij de titel geplaatst als tweede, derde enz. auteur.
 
O2.Q4. De Gereformeerde Weekbladen hebben nu per jaargang één auteur toegewezen gekregen. In 1993 heten dus van Gorssel, Ruygrok, Westland, enz, voortaan allemaal Exalto. In 1994 heten ze allemaal Ruygrok.
A. Als u in de bibliotheek kijkt, Gereformeerd Weekblad 1993 opzoekt en het tabblad 'Auteurs | Redactie' aanklikt, ziet u de auteurs Van Gorssel, Ruygrok en Westland terug. U dient dan wel met de pijltjes-buttons of met Page Down / Page Up door de auteurs heen te lopen. Zo dient het te zijn. U maakt de hoofdkaart weer actief (de pijltjesbuttons dan weer bruikbaar om door de boeken heen te bladeren) door ergens in een leeg vlak op de hoofdkaart te klikken.

O3. Over het werken met OpenSjamar

Index

Q1. Hoe kan ik in het zaak- en/of tekstregister een andere auteur bij een boek kiezen?

Q2. Ik zoek een tekst maar OpenSjamar vind de tekst niet, terwijl die wel aanwezig is.

O3.Q1. Hoe kan ik in het zaak- en/of tekstregister een andere auteur bij een boek kiezen?

A. Ten eerste: de in het zaak- en het tekstregister weergegeven eerste auteur kan niet in het zaak- of tekstregister gewijzigd worden. Dit veld is alleen ter informatie en geeft altijd de eerste auteur van de publicatie aan. Er zijn meerdere mogelijkheden voor het invoeren van zaken uit een boek met meerdere schrijvers.
 
De eerste (minst informatieve) mogelijkheid:
. U voert het boek éénmalig in de bibliotheek in. U kiest de belangrijkste auteur als 'Auteur'. De andere auteurs kunt u laten zitten, of invoeren in het tabblad 'Auteurs | Redactie'. In het zaakregister voert u alle zaken te vinden in het betreffende boek in, waarbij steeds de eerste auteur hetzelfde blijft. U geeft alleen steeds de juiste bladzijde in.
Doel: Het gaat u om het snel invoeren en terugzoeken van zaken en teksten.
 
 
De tweede (informatieve) mogelijkheid:
. U voert de zaak of de tekst in. In het veld 'Auteur' kiest u, indien de 'eerste auteur' niet de juiste is, de auteur die over die zaak en/of tekst schrijft. Opmerking: Deze auteur blijft alleen bekend binnen het tekst- en het zaakregister.
Doel: Het gaat u om het eenvoudig invoeren en terugzoeken van zaken en teksten met direct een verwijzing naar de auteur.
 
De derde (meest informatieve) mogelijkheid:
. U voert het boek éénmalig in de bibliotheek in. U kiest de belangrijkste auteur als 'eerste auteur' en vinkt eventueel het veld 'Red.?' aan, als deze persoon de redactie heeft gevoerd. Daarna voegt u elk in het boek opgenomen artikel als aparte publicatie aan de bibliotheek toe. Zodoende kunt u aan elk artikel de eigen 'Auteur' toekennen. Bij elk artikel vinkt u het veld 'Is opgenomen in' aan. U kiest dan uit de lijst het boek waarin het artikel is opgenomen (klik eventueel op de knop 'Bijwerken' rechtsbovenin als het boek niet direct te vinden is in deze lijst).
Nadat zodoende alle artikelen van het boek als aparte publicaties zijn ingevoerd kunt u het zaak- of tekstregister starten. U voert alle zaken of teksten in en verwijst steeds naar het juiste artikel. U kunt met deze methode snel zaken terugvinden. Tevens wordt u met de bibliotheek gestructureerd inzicht gegeven in uw publicaties.
Indien u later teksten of zaken gaat opzoeken start u ook de bibliotheek. Elke publicatie die u in het tekst- of zaakregister opzoekt wordt dan automatisch in de bibliotheek getoond.
Doel: Het gaat u om het invoeren en terugzoeken van zaken en teksten. U wilt echter ook goed inzicht krijgen in uw publicaties via het literatuursysteem.
 
 

O4. Over de snelheid van OpenSjamar

Index

Q1. Wat zijn de minimum systeemvereisten voor OpenSjamar?
 
Q2. Hoe kan ik OpenSjamar versnellen?
O4.Q1. Wat zijn de minimum systeemvereisten voor OpenSjamar?
A. OpenSjamar vereist een PC-configuratie met 32 megabyte intern geheugen (beter is 64 MB) en Windows 95 of hoger. Er dient ongeveer 100 MB schijfruimte beschikbaar te zijn.
 
O4.Q2. Hoe kan ik OpenSjamar versnellen?
A.I. Ga naar het Onderhoud-venster: Bibliotheek --> Onderhoud. Kies daar in het tabblad 'Optimalisatie' voor 'Optimaliseer de systeeminstellingen'.
Deze optimalisatie optimaliseert de instellingen van de Borland Database Administrator.. Zie het onderdeel 'Over de Borland Database Administrator'. Dit kan erg veel uitmaken, met name de instellingen MAXBUFSIZE en MEMSIZE!
 
A.II. Vanaf OpenSjamar versie 1.025 wordt er gewerkt met 'synchronisatie'. Indien bijvoorbeeld het tekstregister én de bibliotheek openstaan, wordt in de bibliotheek automatisch het boek opgezocht dat in het tekstregister getoond wordt. Hiermee voorkomt u dat u steeds via het sleutelicoon de bibliotheek moet starten en sluiten om meer gegevens over dat boek te vinden. U kunt bijvoorbeeld de registers openen en minimaliseren. Zodra u een register nodig heeft maximaliseert u het register.
 
 
A.III. Indien u veel zaken en/of teksten heeft toegevoegd en / of verwijderd kunt u een Optimalisatie uitvoeren. Zie onder het menu 'Bibliotheek --> Onderhoud'.
 
A.IV. U kunt bekijken of uw bibliotheek geschoond kan worden. (Staan er gegevens in die weg kunnen?) Gebruik bijvoorbeeld in het Publicatie- en het Persoonsregister de opties voor het verwijderen van alle publicaties respectievelijk personen die verder niet gebruikt worden (vanaf versie 1.2a). Deze opties vindt u onder het menu Kaart > Bibliotheek en Kaart > Persoonsregister.

O5. Over de Borland Database Engine Administrator

Index

Q1. Wat is de Borland Database Engine Administrator?

Q2. Waar staat op mijn systeem de Borland Database Administrator?

Q3. Welke versie van de Borland Database Administrator staat op mijn systeem?

Q4. Hoe pas ik de instellingen in de Borland Database Administrator aan?

Q5. Wat zijn de juiste instellingen van de Borland Database Administrator?

O5.Q1. Wat is de Borland Database Engine Administrator?
A. OpenSjamar werkt met losse bestanden om uw gegevens in op te slaan. Deze losse bestanden tezamen vormen uw bibliotheek. OpenSjamar bewerkt met behulp van de Borland Database Administrator deze bestanden.
 
O5.Q2. Waar staat op mijn systeem de Borland Database Administrator?
A. De Borland Database Administrator kan op verschillende plaatsen staan. Dit is afhankelijk van de op uw computer geïnstalleerde software. De bestandsnaam van de Borland Database Administrator is "BDEADMIN.EXE". Via de Windows Verkenner kunt u altijd op deze bestandsnaam zoeken. Echter, meestal is de Borland Database Administrator te vinden op één van de volgende plaatsen:
  1. "Start --> Instellingen --> Configuratiescherm --> Icoon 'BDE Administrator'"
  2. "C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\BORLAND\BDE\BDEADMIN.EXE"
  3. "C:\COREL\SUITE8\SHARED\IDAPI\BDEADMIN.EXE"
  4. "C:\PROGRAM FILES\COREL\SUITE8\SHARED\IDAPI\BDEADMIN.EXE"
Het bestand dient de volgende kenmerken te hebben: "bdeadmin.exe, 966 kB, Toepassing, 21-6-99, 5:10"
De versie in het Help-menu moet aangeven: versie 5.01.
O5.Q3. Welke versie van de Borland Database Administrator staat op mijn systeem?
A. Via het menu Help kunt u door op "About" te klikken de versie van dit programma opvragen.
 
O5.Q4. Hoe pas ik de instellingen in de Borland Database Administrator aan?
A. Ga naar het Onderhoud-venster: Bibliotheek --> Onderhoud. Kies daar in het tabblad "Optimalisatie" voor "Optimaliseer de systeeminstellingen". Sluit dan OpenSjamar af en start opnieuw.
 
B. Start de Borland Database Administrator op. Klik op het tabblad "Configuration". U ziet een menukeuze "Configuration". Als u die uitklikt ziet u "Drivers" en "System". Onder "Drivers" is de keuze "Native --> DBASE" belangrijk. Onder "System" is de keuze "INIT" belangrijk. Zie de afbeelding:
U kunt de instellingen wijzigen. Nadat u een instelling heeft gewijzigd krijgen de iconen linksboven een rode en een blauwe kleur. U klikt op de blauwe pijl om de wijzigingen door te voeren. Dan sluit u de Borland Database Administrator af (via Object --> Exit). U dient OpenSjamar opnieuw te starten om de wijzigingen door te voeren.
 
O5.Q5. Wat zijn de juiste instellingen van de Borland Database Administrator?
A. I. Onder het tabblad Configuration moet de keuze "Configuration --> Drivers --> Native --> DBASE" de volgende instellingen hebben:
De belangrijkste zijn:
LANGDRIVER 'WEurope' ANSI
LEVEL 7
A. II. Onder het tabblad Configuration moet de keuze "Configuration --> Drivers --> System --> INIT" de volgende instellingen hebben:
De belangrijkste zijn:
DEFAULT DRIVER DBASE  
LANGDRIVER 'WEurope' ANSI  
LOCAL SHARE FALSE  
MAXBUFSIZE 24576 of 12288 (24 megabyte of 12 megabyte) // Van invloed op de snelheid, hoger is sneller.
MAXFILEHANDLES 256 // Voorkomt "Too many open files"
MEMSIZE 32 // Van invloed op de snelheid, hoger is sneller.

 
 
 
 
Prijs- en bestelinformatie Test OpenSjamar uit! Email uw opmerkingen en suggesties! Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief Haal de laatste versie van OpenSjamar op! Ondersteuning Het laatste nieuws over OpenSjamar
  Een pagina terug   Ga naar het begin van deze website.   Een pagina vooruit.