Kennisbeheer en Bibliotheeksoftware. OpenSjamar Library OpenSjamar Pro Statenvertaling met Kanttekeningen e. 10,-
Ga naar de beginpagina van deze site. Geselecteerde software en websites. Zoeken Bible Online: Statenvertaling met Kanttekeningen

Prijs- en bestelinformatie.Laatste nieuws!Download de nieuwste versie van OpenSjamar.Download OpenSjamar!OpenSjamar onafhankelijk getest.De handleiding online.Ondersteuning in het gebruik van OpenSjamar.Het uitwisselingssysteem.
Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief

Al uw boeken en informatiebronnen nog beter gebruikt!
Uw theologische boeken inzichtelijk met het tekstregister!
Uw informatiebronnen inzichtelijk met het zaakregister!
Uw preekbeurten overzichtelijk inzichtelijk!
Wie en wat in de door u geleide diensten.
Wat kunt u precies registreren in OpenSjamar!?


Voeg deze site toe aan uw Favorieten.

DagjeWeg.Nl, dagje uit en weekendje weg

         

Door de theologische studentenvereniging is aandacht besteed aan het programma OpenSjamar. In dit artikel vindt u de integrale versie van dit recensie-verslag. Alleen de afbeeldingen zijn aangepast aan de laatste versie van OpenSjamar. Deze recensie betreft versie 1.2d van OpenSjamar die in mei 2000 is uitgekomen.

Aan een aantal in deze recensie genoemde aandachtspunten is in versie 1.2e tegemoetgekomen, zoals bijvoorbeeld het werken met ‘contextgevoelige menu's'. Daarnaast is in versie 1.2e ook het preek- en dienstregister beschikbaar gekomen.

Bron: Vox Voetianorum, juni 2000, jaargang 23, uitgave van De gereformeerde theologen studentenvereniging 'VOETIUS', met toestemming van de auteur overgenomen.

 

OpenSjamar

De ‘Office Suite’ voor theoloog en pastor.

Deze aanduiding vinden we op de Cd-rom van Eskes Software @ Webdesign, een bedrijf, dat in opdracht van o.a. de stichting Reformatica, een programma heeft ontwikkeld voor registratie van de (theologische) boekenkast.

Eindelijk is er een systeem op de markt gekomen, waar reëel perspectief in zit: een programma, waar regelmatig updates van verschijnen, uitgebreide registratiemogelijkheden heeft én waarbij uitwisseling van gegevens mogelijk is, via internet.

OpenSjamar is een programma voor de theologische boekenkast. Het kan geheel naar eigen inzicht ingericht worden, bijvoorbeeld de thema’s, deze moeten door de gebruiker gedefinieerd worden. Zo is het mogelijk om een overzicht te krijgen van je boekenkast, die geheel aan je wensen voldoet.

 

Interface van het programma

Het programma is opgebouwd uit verschillende modules, die onderling weer verbonden zijn. Er is een aparte invoer van publicatie, personen, teksten en zaken.

Een eerste kennismaking met dit programma, betekende voor mij, dat ik de muis bijna werkloos gemaakt heb: bijna alles is ingesteld op het gebruik van het toetsenbord. Dit geldt zowel voor de invoer, als het gebruik van de gegevens. Hoewel dit zeker positieve kanten heeft, denk alleen maar aan het actuele RSI-probleem, vraag ik mij wel af  of het verstandig is om het gebruik van de muis zo ver te minimaliseren. We zijn immers gewend om met de muis te werken, met bijbehorende context-menu’s.

Het is dus even wennen, maar bij het invoeren van met namen een tekstregister merk je het gemak van het gebruik van toetscombinaties. Als je eenmaal eraan gewend bent, voer je ongeveer zes á zeven teksten in per minuut. Ik denk dat dit door oefening kan oplopen tot ongeveer negen á tien teksten per minuut.

Wat het tekstregister betreft zijn er twee belangrijke zaken:

1.      Bij het programma worden standaard 48.000 tekstverwijzingen geleverd. Na het aanvinken van de publicaties, die al ingevoerd zijn, kun je al zoeken op teksten.

2.      De ingevoerde teksten kun je via internet ruilen voor andere teksten. Het is dus mogelijk om gezamenlijk snel een volledig tekstregister te creëren, in het ideale geval. Het ruilen via internet is nog niet operationeel, maar zal op korte termijn worden ingevoerd. Er wordt dan met een systeem gewerkt, waarbij er betaald wordt voor het afhalen van teksten en uitbetaald wordt voor het plaatsen van teksten.

Het is belangrijk om te vermelden dat er een onbeperkte tekstinvoer mogelijk is. Iedere tekst vormt een nieuwe kaart. Als er gegevens in het algemene deel worden gewijzigd, bijvoorbeeld in de module ‘publicaties’, wordt dit gelijk doorgevoerd in de desbetreffende kaarten in het tekstregister. Een nadeel vind ik wel dat er niet gecontroleerd wordt op dubbele kaarten, hoewel deze controle natuurlijk weer processorvermogen van de computer vraagt, mag dit geen reden zijn om dit uit het programma weg te laten.

 

Aandachtspunten

Andere punten die aandacht verdienen bij de verdere ontwikkeling van het programma zijn:

§        Het gebruik van uitvalmenu’s bij het invoeren van gegevens, dit bevordert het gebruikscomfort en de snelheid van het invoeren van gegevens.

§        Steeds meer muizen beschikken over een scroll-wheel, het programma ondersteund deze functie niet.

§        Verdere gebruiksvriendelijkheid, te denken is bijvoorbeeld aan een korte videofragmenten die aangeven hoe met het programma gewerkt dient te worden.

§        Het toevoegen van een handboek, of een uitgebreide helpfunctie, die qua structuur identiek is met de Windows-helpfunctie. De online- help file is nu nog te onoverzichtelijk.

 

Een voorbeeld van een kaart

 

Conclusie

Met OpenSjamar is er eindelijk een degelijk programma op de (theologische)markt gekomen, wat perspectief biedt. Ik denk dat dit produkt het investeren waard is. Wel zijn er nog kleine zaken die verbeterd kunnen worden, de programmeur staat open voor suggesties. Een grote pré is natuurlijk de uitwisselbaarheid van de gegevens, dit is een enorme stimulans om (eindelijk) te beginnen met het categoriseren van de gegevens.

Wim Kater

 
 
 
 
Prijs- en bestelinformatie Test OpenSjamar uit! Email uw opmerkingen en suggesties! Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief Haal de laatste versie van OpenSjamar op! Ondersteuning Het laatste nieuws over OpenSjamar
  Een pagina terug   Ga naar het begin van deze website.   Een pagina vooruit.    
 
Google
Web www.opensjamar.nl