Kennisbeheer en Bibliotheeksoftware. OpenSjamar Library OpenSjamar Pro Statenvertaling met Kanttekeningen e. 10,-
Ga naar de beginpagina van deze site. Geselecteerde software en websites. Zoeken Bible Online: Statenvertaling met Kanttekeningen

Prijs- en bestelinformatie.Laatste nieuws!Download de nieuwste versie van OpenSjamar.Download OpenSjamar!OpenSjamar onafhankelijk getest.De handleiding online.Ondersteuning in het gebruik van OpenSjamar.Het uitwisselingssysteem.
Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief

Al uw boeken en informatiebronnen nog beter gebruikt!
Uw theologische boeken inzichtelijk met het tekstregister!
Uw informatiebronnen inzichtelijk met het zaakregister!
Uw preekbeurten overzichtelijk inzichtelijk!
Wie en wat in de door u geleide diensten.
Wat kunt u precies registreren in OpenSjamar!?


Voeg deze site toe aan uw Favorieten.

DagjeWeg.Nl, dagje uit en weekendje weg

Versie 1.4b2: verbeteringen en installatie

 

Versie 1.4b2 is uitgebracht op 7 juli 2003.

Deze pagina geeft een overzicht van de verbeteringen (gerealiseerd in versie 1.4b2 t.o.v. versie 1.4b1e) en de installatie-instructies.

Zie voor extra toelichting over eventuele kosten de kolom hiernaast.

 

Wat kost opwaarderen?

Heeft u als licentiehouder de code '(NUP)1.3' in uw gebruikersnaam staan dan dient u voor 25 euro een nieuwe licentie aan te schaffen. Dat kan via het bestelformulier.

Heeft u een licentie zonder 'NUP'-code dan kunt u gratis opwaarderen.

Heeft u een demo-licentie (met het woord 'demo') dan kunt u gratis opwaarderen; u heeft echter beperkingen in het aantal publicaties, teksten etc. U kunt ook een volledige licentie bestellen.

Heeft u nog vragen neem dan contact op.

Wat is mijn licentiecode?

U kunt uw licentiecode opvragen via het menu Help > Licentie. Zie het veld 'Gebruiker'.

 

Functionaliteit / Mogelijkheden

Nieuw:

 • De Bibliotheek heeft een nieuw overzicht: 'Scherm'. De gegevens op het scherm worden op 1 blad afgedrukt. Hiermee kunnen alle publicaties op aparte pagina's worden afgedrukt.
 • In de verschillende registers staan zogenaamde 'vallijsten' c.q. 'drop-down' velden. Bij het toevoegen van gegevens kon alleen maar uit de beschikbare waarden gekozen worden. Via een speciale button kan een waarde worden toegevoegd. Vanaf nu kunnen nieuwe waarden ook toegevoegd worden door ze eenvoudig in het betreffende veld in te voeren waarbij deze automatisch aan de lijst worden toegevoegd. Dit geldt ook voor het invoeren van nieuwe publicaties in het tekst- en zaakregister (het veld 'Te vinden in') en het preekregister (het veld 'Bron').
 • Met de Instellingen te bereiken via het menu Bestand > Instellingen kan het 'automatisch toevoegen' aan- en uitgezet worden. Tevens kan hier ingesteld worden of de 1e letter van de nieuwe waarde automatisch een hoofdletter wordt. Ook kan hier het standaard publicatietype van een automatisch toegevoegde publicatie worden ingesteld.
 • Er is een nieuw scherm waarin al de Instellingen kunnen worden gewijzigd, inclusief toelichting waar nodig.

Verbeterd / Gewijzigd:

 • Het menu "Beheer" is hernoemd naar "Beheer Basisgegevens".
 • Het menu "Bestand" heeft een extra optie "Instellingen".
 • In het tekstregister geeft het veld "Te vinden in" zodra dit veld uitgeklapt is naast de titel ook de auteur aan, naast enkele andere gegevens.
 • De verhouding tussen de ruimte van "Lijst" en van "Kaart" kan nu middels een schuifbalk veranderd worden. Tevens kan middels een kleine button onder de schuifbalk de "Lijst" tijdelijk uitgeklapt worden. Door nogmaals te klikken krijgt de "Lijst" weer de oorspronkelijke grootte. Handig om even snel te kijken.
 • Het preekregister heeft een andere opmaak gekregen.
 • Het dienstregister heeft een andere opmaak gekregen.
 • De 'toolbar'/'speedbar' boven in het venster heeft nu *altijd* betrekking op het hoofdonderwerp van dat venster. Voorbeeld: In het preekregister hebben de buttons uit de toolbar dus altijd een gevolg voor de op het scherm staande preek, en niet meer voor de bij de preek horende diensten.
 • De buttons onderin een venster geven nu duidelijker aan op wat voor onderdeel ze betrekking hebben. Voorbeeld: De button kan aangeven: "Voeg preek toe" of "Voeg dienst toe". Voorheen stond hier altijd "Voeg preek toe" ook al was het resultaat een toegevoegde dienst.
 • De maximale breedte van de buttons onderin een venster is vergroot.
 • Velden waar niets in gewijzigd kan worden hebben nu eenzelfde achtergrondkleur als andere delen van het venster.
 • De popup-menu's (bereikbaar via een rechtermuisklik) zijn terug.
 • In het tekstregister worden nu bij het veld "Tekstenboek" alle informatiedragers opgenomen waarvan het Publicatietype aangeeft dat ze te gebruiken zijn als Tekstenboek. Voorheen werden hier alleen de informatiedragers van het type "Bijbelboek" opgenomen.
 • In de Bibliotheek worden nu bij het veld "Auteurs" niet meer de medewerkers c.q. relaties opgenomen, maar alleen de auteurs.
 • De overzichten van het tekstregister en de bibliotheek.
 • Er is een nieuwe installatieprocedure die ook Windows XP ondersteunt.
 • De installatieprocedure overschrijft nu eventueel aanwezige bibliotheekbestanden niet meer. Van afwezige bestanden wordt echter een leeg exemplaar geplaatst.
 • De laatste versie van dBASE PLUS, de omgeving waarin OpenSjamar draait, wordt ondersteund (versie 2.01).
 • De laatste versie van de BDE wordt geinstalleerd (versie 5.2.0.2).
 • Na het legen van de bibliotheek wordt de vraag gesteld of de Bijbelboeken weer toegevoegd dienen te worden.
 • Bij de keuze 'Optimaliseer de bibliotheek' wordt, indien dat voorkomt, meer informatie aangaande een foute index gegeven.
 • Indien opdracht tot het verwijderen van een kaart / record gegeven wordt, en die kaart is technisch corrupt (het 'sleutelveld' is niet goed), dan wordt dat gemeld waarbij toch geprobeerd wordt de kaart te verwijderen.

 

Opgeloste fouten

 • Een veld met 'uitvallijst' kon vastlopen wanneer de lijst was uitgeklapt, de cursor in het veld stond en niet in de lijst en er dan op de toets Escape werd gedrukt.
 • De bestanden waarin de preekgegevens staan, kunnen corrupt raken indien er bij een gehouden dienst geen datum/tijd wordt ingevuld. Nu wordt hier automatisch een standaard datum/tijd ingevoerd, indien dit veld leeg wordt gehouden.
 • Bij het bewaren van een tekstselectie naar een bestand werd het complete tekstregister naar dat bestand geschreven, in plaats van de gemaakte selectie.
 • Als OpenSjamar gestart wordt is het scherm niet actief. Er moet eerst op de titelbalk geklikt worden.
 • "Voor het boek Genesis maak ik dankbaar gebruik van de mogelijkheid van OpenSjamar om overzichten te produceren (Overzicht - Tekstregister). Echter, wanneer ik dat probeer bij andere bijbelboeken, krijg ik altijd een overzicht van het betreffende hoofdstuk in Genesis."
 • In het Onderhoudsscherm werd de keuze "Plaats alle bijbelboeken in het bibliotheek." niet goed uitgevoerd. Dit komt naar voren bij het uitvoeren van deze keuze terwijl de bijbelboeken al in de bibliotheek zijn opgenomen.
 • De bijwerking van de bibliotheek naar versie 1.4 werkte niet. Dit als gevolg van wijzigingen m.b.t. het geschikt maken voor het werken in een netwerk.
 • Bij het wijzigen of invoeren van de 'Prijs' in de Bibliotheek (tabblad Extra) werd een foutmelding gegeven.

 

Verwijderde functies

 • De instelling: 'Melding bij het toevoegen van een subkaart'. Deze instelling heeft geen nut meer.

 

Snelheid

 • Niet van toepassing.

 

Stabiliteit

 • Op diverse PC-configuraties (niet precies te achterhalen welke) werden foutmeldingen in de vorm van "internal errors" gemeld. Dit schijnt te maken hebben gehad met 'timing'-problemen. In Open- Sjamar zijn de bekende 'timing'-problbemen nu verholpen. Een 'timing'-probleem is bijvoorbeeld dat het Tekstregister al gesloten is, terwijl een bepaald programmaonderdeel nog een bewerking op het Tekstregister wil uitvoeren. Omdat dat Tekst- register niet bestaat wordt hier een "internal" error gegeven.

 

 
 
 
 
Prijs- en bestelinformatie Test OpenSjamar uit! Email uw opmerkingen en suggesties! Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief Haal de laatste versie van OpenSjamar op! Ondersteuning Het laatste nieuws over OpenSjamar
  Een pagina terug   Ga naar het begin van deze website.   Een pagina vooruit.    
 
Google
Web www.opensjamar.nl