Kennisbeheer en Bibliotheeksoftware. OpenSjamar Library OpenSjamar Pro Statenvertaling met Kanttekeningen e. 10,-
Ga naar de beginpagina van deze site. Geselecteerde software en websites. Zoeken Bible Online: Statenvertaling met Kanttekeningen

Prijs- en bestelinformatie.Laatste nieuws!Download de nieuwste versie van OpenSjamar.Download OpenSjamar!OpenSjamar onafhankelijk getest.De handleiding online.Ondersteuning in het gebruik van OpenSjamar.Het uitwisselingssysteem.
Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief

Al uw boeken en informatiebronnen nog beter gebruikt!
Uw theologische boeken inzichtelijk met het tekstregister!
Uw informatiebronnen inzichtelijk met het zaakregister!
Uw preekbeurten overzichtelijk inzichtelijk!
Wie en wat in de door u geleide diensten.
Wat kunt u precies registreren in OpenSjamar!?


Voeg deze site toe aan uw Favorieten.

DagjeWeg.Nl, dagje uit en weekendje weg

Versie 1.4b1: verbeteringen en installatie

Download of bestel de volledig werkende demonstratie-versie.

Versie 1.4b1e is uitgebracht op 30 december 2002. Verbeteringen t.o.v. versie 1.4b1 zijn in rood opgenomen.

Versie 1.4b1 is uitgebracht op 31 augustus 2002.

Deze pagina geeft een overzicht van de verbeteringen (gerealiseerd in versie 1.4b1 t.o.v. versie 1.3b1). Geregistreerde gebruikers van OpenSjamar kunnen deze laatste versie downloaden.

 

Indien de tekst '(NUP)' niet in uw licentienaam is opgenomen kunt u naar deze nieuwe versie opwaarderen. Neem anders contact op.

Geïnteresseerden kunnen een volledig werkende demo-versie van OpenSjamar ophalen.

 

Functionaliteit

 • Nieuw:
 • Er zijn nieuwe selectie-mogelijkheden bij het afdrukken van overzichten van de bibliotheek.
 • In het preekregister wordt bij het toevoegen van een preek automatisch het eerstvolgende preeknummer ingevuld. Bij het toevoegen van een dienst wordt ook het volgende dienstnummer ingevuld.
 • Er is een eenvoudige kaart-kopieerfunctie toegevoegd. Een kaart kan worden gekopieerd middels de menukeuze Kaart > Kopieer Kaart of een druk op de F10-toets. Alleen de hoofdgegevens worden gekopieerd.
 • Er kunnen nu overzichten worden gemaakt van verschillende tekstgedeelten uit het tekstregister. Zie het menu Overzichten.
 • Overzichten worden nu altijd in een apart venster geplaatst, waarna gekozen kan worden om een of meerdere pagina's af te drukken of op te slaan.
 • Het 'Publicatieregister' is hernoemd tot 'Bibliotheek'. Voor nieuwe gebruikers geeft dat meer duidelijkheid.
 • Er is nu een Snelzoeker, een teken invoeren resulteert direct in het opzoeken van een overeenkomende kaart. Deze snelzoeker werkt met de actieve index, is dus snel maar niet bedoeld voor uitgebreide zoekacties. (Hiertoe zijn de indexen aangepast, zodat na een upgrade vanaf een oudere versie de bibliotheek eerst geoptimaliseerd moet worden.)
 • Er is nu een 'Ga'-button, waarin eenvoudig op uitgebreide wijze gezocht kan worden. In het veld naast de 'Ga'-knop kunnen de zoekcriteria ingevoerd worden. Bijvoorbeeld 'vrede en organisatie'. Na een druk op de 'Ga'-knop worden automatisch de publicaties opgezocht die zowel 'vrede' als 'oorlog' als trefwoord hebben. Deze 'Ga'-button maakt de ZoekPlus-mogelijkheden eenvoudig toegankelijk.
 • Foutmeldingen worden voortaan automatisch vastgelegd in het bestand 'OSErrorLog.txt', zodat dit bestand kan worden gebruikt om fouten op te sporen.
 • Het 'Persoonsregister' is gesplitst in een 'Auteursregister' en een 'Relatieregister' in verband met de nieuwe module 'Uitleenadministratie'.
 • Zodra een 'vallijst' (ook wel genoemd: combobox) uitklapt, wordt een icoontje zichtbaar waarmee het bijbehorende scherm gestart kan worden. Dit is handig voor het eenvoudig kunnen toevoegen en wijzigen van gegevens.
 • Het menu 'Bibliotheek' is hernoemd tot 'Bestand'. Tevens bevat het de nieuwe keuze 'Sluiten', waarmee het dan actieve venster gesloten wordt.
 • OpenSjamar is instelbaar als 'Raadpleegmodule', waarbij alleen geraadpleegd kan worden. Zet hiertoe de waarde 'ondAccess=false' in het bestand access.ini.
 • OpenSjamar is geschikt gemaakt voor het werken in een netwerk. Zet hiervoor de waarde 'integrityCheck=false' in opensjamar.ini.
 • Er is een veld 'In_Uitleen' toegevoegd, zodat vastgelegd kan worden dat een publicatie is uitgeleend.
 • Er is een apart onderdeel 'Uitleenadministratie' (via het menu Bibliotheek) met eigen overzichten.
 • Er zijn twee sneltoetsen extra: F11 is 'Kaart toevoegen', F12 is 'Kaart opslaan'.
 • In opensjamar.ini is een sleutel 'integrityCheck' toegevoegd. Staat deze op 'false', dan worden er geen controles inzake de bibliotheekbestanden en registerinstellingen uitgevoerd. Bij deze controles wordt gebruik gemaakt van lokale PC-instellingen, die niet van belang zijn bij het werken met OpenSjamar over een netwerk. Ook bij het voor de eerste keer opstarten van OpenSjamar worden geen registerinstellingen gewijzigd.
 • Er is een nieuw bestand 'access.ini' waarin toegangsrechten kunnen worden vastgelegd. Deze toegangsrechten zijn: pubAccess, perAccess, zaaAccess, tekAccess, preAccess, dieAccess en ondAccess die op true of false kunnen staan. Achtereenvolgens staan deze sleutels voor het publicatie-, persoons-, zaak-, tekst-, preek- en dienstregister, en toegang tot beheerfunctionaliteit.
 • In 'access.ini' kan ook worden vastgelegd of binnen een register kaarten mogen worden gewijzigd of verwijderd. Hiervoor staan de sleutels pubFull, perFull, zaaFull, tekFull, preFull en dieFull die op true of false kunnen staan.
 • Voorbeeld 'access.ini': [Access] pubAccess=true perAccess=true zaaAccess=true tekAccess=true preAccess=true dieAccess=true ondAccess=false [Rights] pubFull=true perFull=false zaaFull=true tekFull=false preFull=true dieFull=true
 • Verbeterd:
 • De weergave van de Lijsten in preek- en dienstregister is verbeterd.
 • Bij het verwijderen van preken en/of diensten worden specifiekere meldingen gegeven.
 • Het aanklikken van het veld 'Indexwaarde' in het tekst-/zaakregister geeft nu geen waarschuwende c.q. informerende melding meer. De waarde kan direct worden aangepast en opgeslagen.
 • Bij het toevoegen van een tekst- of zaakverwijzing kan in het veld 'Indexwaarde' de relevante pagina ingevuld worden. Een druk op <Tab> resulteert nu in het opslaan van de verwijzing, waarna een nieuwe tekst- of zaakverwijzing kan worden toegevoegd.
 • De keuze 'Optimaliseer de bibliotheek en de indexen' in het Onderhoud-venster detecteert meer bestandsfouten en lost er meer automatisch, met aanwijzingen voor de gebruiker, op.
 • In het algemeen worden hoofdstuk- en tekstvelden tijdens het invoeren van een veldwaarde links uitgelijnd, zodra de cursor van het veld wordt weggehaald wordt de waarde rechts uitgelijnd. Dit vergemakkelijkt het wijzigen en invoeren van waarden.
 • In het preekregister wordt bij het met de -toets doorlopen van de verschillende velden, naar het preeknummer gesprongen indien Tekstenboek 2 of 3 leeg wordt gelaten. Hiermee worden 9 onnodige <Tab>-toetsdrukken voorkomen.
 • In het preekregister wordt de cursor na het toevoegen van een preek automatisch in het invoergedeelte voor de dienst(en) geplaatst. (Alleen indien de cursor met de -toets door de velden van het preekregister wordt verplaatst.)
 • In het preekregister wordt de cursor nu zichtbaar in het eerste tekstenboek zodra er gekozen is voor toevoegen van een preek.
 • Zowel het onderdeel 'Gegevens samenvoegen' als het onderdeel 'Reservekopie terugzetten' geven nu met statusmeldingen meer inzicht in wat er gebeurt.
 • Bij het selecteren en verwijderen van meerdere publicaties tegelijk is het nu niet meer mogelijk dat publicaties waaraan een tekst- of zaakregister gekoppeld zit zonder waarschuwing worden verwijderd.
 • Het statusscherm waarin de voortgang van bijvoorbeeld een optimalisatie van de bibliotheek wordt weergegeven, blijft niet meer voor de vensters van andere applicaties staan.
 • Bij Optimalisatie bibliotheek wordt nu meer voortgangsinformatie gegeven. Er wordt aangegeven welke index geindexeerd wordt.
 • Het afsluiten van een register kon wel eens lang duren, tot 30 seconden of langer. Dit is opgelost.
 • Het ZoekPlus-venster wordt na het vinden van een kaart die voldoet aan de zoekcriteria, niet gesloten maar op de achtergrond geplaatst.
 • De 'vallijsten' zijn verbeterd.
 • De schermindeling is vereenvoudigd. De 'Lijst' en 'Kaart' zijn samengevoegd op 1 scherm en overbodige elementen zijn verwijderd. Minder gebruikte elementen zijn elders geplaatst.
 • Het zoeken is versneld.
 • De velden hebben meer ruimte gekregen. De verhoudingen worden automatisch aan de grootte van het register aangepast. Een maximalisatie van een venster geeft nu dus ook echt meer ruimte aan de verschillende velden.
 • De 'Lijst' in het tekstregister kan nu sneller met de cursor worden doorlopen.
 • Indien het tekstregister op 'Publicatie' wordt gegroepeerd, worden de in die Publicatie opgenomen teksten op tekst gesorteerd achter elkaar gezet. Tot nu toe werden deze teksten in volgorde van invoeren gesorteerd.

 

Opgeloste fouten

 • In het preek- en dienstregister kon een melding 'Internal error' verschijnen indien het register tweemaal achter elkaar werd opgestart. De melding kon ook zijn: 'Expecting reference to MENU object'.
 • In het dienstregister kan de Lijst gegroepeerd worden op 'Gemeente + Datum'. De 'Datum' sortering werkte niet goed. Na opnieuw optimaliseren van de bibliotheek werkt dit nu goed.
 • In het dienstregister zoeken op Gemeente en een ingevulde datum (zonder tijdsaanduiding) resulteerde in een foutmelding.
 • Na het minimaliseren van bijv. het tekstregister of het wijzigen van de verhouding tussen de lijst en de kaart werd de gekozen groeperingswijze van de kaarten terug- gebracht tot de beginwaarde.
 • In het Help > Systeeminformatie werd achter Database Engine onleesbare informatie weergegeven. Nu wordt weer de goede versie-informatie weergegeven.
 • Bij het toevoegen van publicaties worden in de rubrieken 'In bezit' en 'Type' automatisch de waarden van de voorgaande toegevoegde publicatie ingevuld. Voor de rubriek 'Type' werd echter steeds automatisch 'Boek' gekozen, ook al was het voorgaande type bijv. 'Tijdschrift'.
 • De popup-menu weergave in het preek- en dienstregister is verbeterd. Het gebeurde wel dat de popup menu-items in het pulldown-menu terecht kwamen.
 • Rechtsboven in het dienstregister werden de velden, na een vergroting of maximalisering van het venster, niet altijd correct weergegeven.
 • Het kon voorkomen dat een herhaald zoeken met ZoekPlus geen zoekresultaten opleverde. Dit kwam omdat er een leeg zoekcriterium aan de zoekopdracht werd toegevoegd.
 • Uit het scherm 'Gegevens Samenvoegen' zijn verschillende fouten gehaald.
 • Bij de vallijsten is het probleem van 'de eerste letter typen' opgelost.

 

Verwijderde functies

 • In het dienstregister kunnen nu ook geen 'extra dienst- gegevens' worden toegevoegd. Het dienstregister is nu dus alleen bruikbaar voor opvragingen.
 • De knoppenbalk Knippen, Plakken en KopiŽren is verwijderd.
 • Het veld 'In bezit' is uit het Tekstregister verwijderd. Door het inzien van de Bibliotheek kunnen deze gegevens ook worden bekeken.

Snelheid

 • Niet van toepassing.

Stabiliteit

 • Niet van toepassing.

 (Privacy
De door u opgegeven email-adressen worden niet aan derden verstrekt.)

 

 
 
 
 
Prijs- en bestelinformatie Test OpenSjamar uit! Email uw opmerkingen en suggesties! Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief Haal de laatste versie van OpenSjamar op! Ondersteuning Het laatste nieuws over OpenSjamar
  Een pagina terug   Ga naar het begin van deze website.   Een pagina vooruit.    
 
Google
Web www.opensjamar.nl