Kennisbeheer en Bibliotheeksoftware. OpenSjamar Library OpenSjamar Pro Statenvertaling met Kanttekeningen e. 10,-
Ga naar de beginpagina van deze site. Geselecteerde software en websites. Zoeken Bible Online: Statenvertaling met Kanttekeningen

Prijs- en bestelinformatie.Laatste nieuws!Download de nieuwste versie van OpenSjamar.Download OpenSjamar!OpenSjamar onafhankelijk getest.De handleiding online.Ondersteuning in het gebruik van OpenSjamar.Het uitwisselingssysteem.
Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief

Al uw boeken en informatiebronnen nog beter gebruikt!
Uw theologische boeken inzichtelijk met het tekstregister!
Uw informatiebronnen inzichtelijk met het zaakregister!
Uw preekbeurten overzichtelijk inzichtelijk!
Wie en wat in de door u geleide diensten.
Wat kunt u precies registreren in OpenSjamar!?


Voeg deze site toe aan uw Favorieten.

DagjeWeg.Nl, dagje uit en weekendje weg

Versie 1.3b2: verbeteringen en installatie

Download de volledig werkende demonstratie-versie.

Versie 1.3b2 is uitgebracht op 4 januari 2002.

Versie 1.3b1 is uitgebracht op 21 december 2001.

Versie 1.3b is uitgebracht op 10 november 2001.

Deze pagina geeft een overzicht van de verbeteringen gerealiseerd in versie 1.3b van OpenSjamar. Geregistreerde gebruikers van OpenSjamar kunnen deze laatste versie downloaden. Indien de tekst '(NUP)' niet in uw licentienaam is opgenomen kunt u naar deze nieuwe versie opwaarderen.

Geïnteresseerden kunnen op een andere pagina een volledig werkende uitprobeer-versie van OpenSjamar ophalen.

 

Deze nieuwe versie 1.3b bevat ook het nieuwe preek- en dienstregister module. Deze module kunt u in demonstratiemode gebruiken. U kunt deze module bijbestellen via het bestelformulier. Voor vragen, opmerkingen, bestellingen en / of meer informatie kunt u contact opnemen.

 

Functionaliteit

 • Er is een importmodule beschikbaar voor het TWS Tekst- en Zaakregister. Deze module kon al langer besteld worden maar deze is pas vanaf versie 1.3b beschikbaar. Er was al wel een importmodule voor het TWS Preekregister beschikbaar.
 • Verbetering van de opstartsnelheid van het Publicatieregister en nog wat extra van het Tekstregister en de andere registers. De opstartsnelheid van het tekstregister was in versie 1.3a al flink verbeterd, er is nu een kleine snelheidsverbetering aan toegevoegd.
 • Bij het starten van een zoekactie worden de laatst ingegeven zoekcriteria automatisch opnieuw ingevuld. Vooral nuttig bij wat complexere zoekopdrachten, anders moeten steeds alle criteria opnieuw ingevuld worden. De zoekcriteria worden niet bewaard als u tussentijds naar de 'Lijst' gaat. Dit zal in een volgende versie wel kunnen.
 • De indexen zijn vernieuwd met het oog op snellere en betere werking. Daarvoor moet wel Bibliotheek > Onderhoud > Optimaliseer indexen worden uitgevoerd.
 • Bij het invoeren van zoekcriteria is het niet meer mogelijk om velden in te vullen die niet relevant zijn. Bijvoorbeeld in het tekstregister het Index-veld. Of in het preekregister het gedeelte waarin de diensten zichtbaar zijn. Deze verbetering voorkomt problemen en verhoogt de gebruiksvriendelijkheid.
 • Het verwijderen van een waarde uit een vallijst verloopt eenvoudiger. Middels de toets kan de gehele waarde verwijderd worden zonder dat daar een melding over wordt gegeven.
 • Het venster 'OSKern' kan nu geminimaliseerd worden. Tevens is de naam veranderd in 'OS'.
 • Indien het tekst- en het preekregister gelijktijdig openstaan worden ze met elkaar gesynchroniseerd. Is het tekstregister 'actief' (blauwe titelregel) dan wordt in het preekregister automatisch de bijbehorende preek opgezocht, indien deze bestaat. Dit werkt ook andersom.
 • Het Geavanceerd zoeken heet vanaf deze versie OpenSjamar ZoekPlus. Dit ZoekPlus-scherm is verbeterd in gebruiksvriendelijkheid. Het ZoekPlus systeem is direct oproepbaar vanuit de registers.
 • Het is nu mogelijk in ZoekPlus naast de voorwaarden "Bevat" en "Bevat niet" acht extra voorwaarden te gebruiken. De voorwaarden zijn nu:
  [Bevat] Het veld bevat deze waarde.
  [Bevat niet] Het veld bevat deze waarde niet.
  [<] Het veld bevat een kleinere waarde dan deze waarde.
  [<=] Het veld bevat een kleinere waarde dan deze waarde of is gelijk / beginnend met (tekst).
  [=] Het veld bevat exact dezelfde waarde (numeriek) of begint met deze waarde (tekst).
  [==] Het veld bevat exact dezelfde waarde (numeriek / tekst).
  [=>] Het veld bevat een grotere waarde dan deze waarde of is gelijk / beginnend met (tekst).
  [>] Het veld bevat een grotere waarde dan deze waarde.
  [Is leeg] Het veld is leeg.
  [Is gevuld] Het veld bevat een waarde.
 • Het preekregister opent nu gesorteerd op Preeknummer en gaat automatisch na het laatste preeknummer.
 • Geregistreerde gebruikers van OpenSjamar, die geen licentie voor het preekregister hebben, konden 230 preken registreren als zijnde een demonstratiestand. Dit is nu teruggebracht tot de oorspronkelijk bedoelde 25 preken.
 • Er is een nieuw menu Zoek waarin de zoekmogelijkheden zijn opgenomen.
 • Er is een nieuwe knoppenbalk Knippen, Plakken en KopiŽren voor bewerkingen in een veld.
 • Het menu Bibliotheek is wat anders gerangschikt. Het is nu mogelijk direct de opdracht 'Reservekopie maken' uit te voeren. Ook is 'Gegevens samenvoegen' direct aanroepbaar.
 • In de overzichten wordt er geen lege ruimte meer geplaatst voor de Uitgiftedatum en Druk.
 • Er is een nieuw menu Internet met bruikbare websites.

Opgeloste fouten

 • Versie 1.3b2: Het ZoekPlus systeem vond alleen publicaties met bepaalde Trefwoorden als dat Trefwoord als eerste genoemd werd. Bij nader onderzoek bleek dat het ZoekPlus systeem niet accuraat genoeg werkte.
 • Versie 1.3b2: De Help-bestanden zijn aangepast zodat ze goed op een printer kunnen worden afgedrukt. Tot nu toe was er kans dat een gedeelte aan de rechterkant verdween.
 • Versie 1.3b1: Bij het toevoegen van een zaak wordt een foutmelding gegeven zodra van het veld 'Te vinden in' naar 'Auteur' wordt overgegaan. Dit is opgelost.
 • Versie 1.3b1: . Als ik een bijbelboek moet invoeren met als voorvoegsel 1 of 2 (voorbeeld 1 Korinthe) dan type ik 1 maar zie bij een spatie en daarna de naam typend dat alles weggevallen is. Nu moet ik elke keer bij zo'n bijbelboek het nummer intypen en dan door de lijst bijbelboeken scrollen. Zeer omslachtig. Hebt u een andere methode voor me? Dit probleem is opgelost.
 • Bij het synchroon laten lopen van meerdere registers werd de synchronisatie niet uitgevoerd als er in de Lijst met de muis een kaart werd geselecteerd. Noodzakelijk was dan via de buttons even naar de vorige / volgende kaart te navigeren. Dit is niet meer nodig.
 • Zoeken in een van de registers ging niet altijd goed. Bijvoorbeeld als er onbewust in een vallijst wordt geklikt zonder iets uit die bewuste vallijst te kiezen, waarbij wel criteria waren ingevuld in een ander vallijst. Als er daarna wordt 'Start zoeken' gekozen, komt er vaak 'Geen resultaat'. Dat is nu opgelost.
 • Zoeken op auteur in publicatieregister levert nu de juiste resultaten. Sinds invoering van versie 1.3a lukte het zoeken op Auteur niet meer.
 • Indien Publicatieregister in zoekstand stond en 'Publicatietype' wordt aangeklikt zonder dat een keuze wordt gemaakt, wordt de melding gegeven dat 'een ongeldig type' is gekozen. Dit moet niet zo zijn in de zoekstand. Deze werking is daarom opgeheven.
 • Als er op een memo-veld geklikt wordt in standaard-modus (bijvoorbeeld Trefwoorden in Publicatieregister), gaat het register in zoekmode, terwijl dat niet mag bij een memo-veld. Hier ging OpenSjamar in de fout.
 • Indien er op een veld wordt geklikt komt een register automatisch in de ZoekStandaard stand te staan. Wordt er na een zoekactie (al dan niet afgebroken) weer op datzelfde veld geklikt dan gaat het register niet automatisch over in de ZoekStandaard stand. Wel als er op een ander veld geklikt wordt.
 • Het help-icoon op de knoppenbalk bleef aan staan terwijl er geen register opgestart was. Bij een klik op dit icoon werd een foutmelding gegeven.
 • De knoppenbalk verdwijnt steeds even bij het wisselen tussen twee registers indien deze registers geen eigen menu hebben. Dit heeft tot gevolg dat de registers van plaats wisselen.
 • Bij het importeren van een TWS preekregister kwam het voor dat gemeenten dubbel ingevoerd werden: een keer in hoofd- en eenmaal in kleine letters. Dit gebeurt nu niet meer. Hetzelfde geldt voor Liturgische Invullingen (==gelegenheid.dbf), Gebouw, Moment in het kerkelijk jaar, Dienstreden, Dienstsoort, Bijzondere aanduidingen (==speciaal.dbf).
 • Bijvoorbeeld Psalm 119:1-199 werd ingelezen als Ps 19:1-99. Dit gold voor alle hoofdstuk- en versnummers boven de 99, behalve bij de Heidelberger Catechismus. Dit is nu verholpen.
 • Het kon voorkomen dat een preek gehouden in Ede, na import plots gehouden is in Ederveen. Dit trad op als het importprogramma al een preek ingelezen had gehouden in Ederveen. Dan zullen alle preken gehouden in Ede na import gehouden zijn in Ederveen. Dit verschijnsel treedt op bij alle plaatsnamen die als geheel voorkomen aan het begin van een andere plaatsnaam. Bijvoorbeeld een preek gehouden in 'Veen' wordt na import geplaatst in 'Veenendaal'. Dit is nu opgelost.
 • Indien een titel meerdere malen in het ASCII-bestand voorkomt, en het heeft dan verschillende auteurs, maar ook vaak dezelfde, dan kon het voorkomen dat dezelfde titel met dezelfde auteur meerdere keren in het Publicatieregister was ingevoerd.

Verwijderde functies

 • De mogelijkheden om een eenvoudig publicatie- en tekstregister op te starten zijn verwijderd.

Snelheid

 • Niet van toepassing.

Stabiliteit

 • Niet van toepassing.

 

 

 
 
 
 
Prijs- en bestelinformatie Test OpenSjamar uit! Email uw opmerkingen en suggesties! Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief Haal de laatste versie van OpenSjamar op! Ondersteuning Het laatste nieuws over OpenSjamar
  Een pagina terug   Ga naar het begin van deze website.   Een pagina vooruit.    
 
Google
Web www.opensjamar.nl