Kennisbeheer en Bibliotheeksoftware. OpenSjamar Library OpenSjamar Pro Statenvertaling met Kanttekeningen e. 10,-
Ga naar de beginpagina van deze site. Geselecteerde software en websites. Zoeken Bible Online: Statenvertaling met Kanttekeningen

Prijs- en bestelinformatie.Laatste nieuws!Download de nieuwste versie van OpenSjamar.Download OpenSjamar!OpenSjamar onafhankelijk getest.De handleiding online.Ondersteuning in het gebruik van OpenSjamar.Het uitwisselingssysteem.
Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief

Al uw boeken en informatiebronnen nog beter gebruikt!
Uw theologische boeken inzichtelijk met het tekstregister!
Uw informatiebronnen inzichtelijk met het zaakregister!
Uw preekbeurten overzichtelijk inzichtelijk!
Wie en wat in de door u geleide diensten.
Wat kunt u precies registreren in OpenSjamar!?


Voeg deze site toe aan uw Favorieten.

DagjeWeg.Nl, dagje uit en weekendje weg

 

Versie 1.2c: verbeteringen en installatie

Deze pagina geeft een overzicht van de verbeteringen gerealiseerd in versie 1.2c van OpenSjamar.

De download is geen zelfstandige versie van OpenSjamar en kan alleen via opwaardering van een oudere versie van OpenSjamar worden gebruikt.

Na de installatie van deze opwaardering dient u eerst uw licentienummer en naam in te geven.

Versie 1.2c is vrijgegeven op zaterdag 15 april 2000.

Deze versie is vanaf 17 mei 2000 niet meer beschikbaar ter download.

 

Functionaliteit

 • Tijdens een zoeksessie verschijnen er nu twee buttons: 'zoek vorige' en 'zoek volgende' waarmee naar de vorige / volgende kaart kan worden gezocht die voldoet aan de opgegeven zoekcriteria.
 • Het aantal berichtgevingen met tips is verduidelijkt, vereenvoudigd en verminderd.
 • Er is een module beschikbaar waarmee Superkaart / dBASE III bestanden kunnen worden ingelezen in het publicatieregister.
 • De overzichten "Publicaties gesorteerd op auteur" en "Publicaties gesorteerd op titel" zijn uitgebreid met een aantal relevante velden. De volgende velden worden in de lijst indien ze een waarde bevatten: Titel, Ondertitel, Druk, Systeemnummer, In bezit, Is deeluitgave van, Is opgenomen in, Referentie, Uitgiftedatum, Is redacteur, Eerste auteur, Publicatietype, Uitgever, Reeks, Bergplaats, Geleend van, Inleendatum, Uitgeleend aan, Uitleendatum.
 • Bij het versturen van een overzicht naar de printer kan nu eerst de juiste printer worden gekozen.
 • De visuele weergave in het tekst- en zaakregister van de Index is vereenvoudigd: het is nu direct duidelijk dat er meerdere subkaarten bij een hoofdkaart kunnen behoren.
 • De visuele weergave in het publicatieregister van de Auteurs | Redacteurs is vereenvoudigd: het is nu direct duidelijk dat er meerdere subkaarten bij een hoofdkaart kunnen behoren.
 • De visuele weergave in het venster "Publicatietypen" is vereenvoudigd. Het is nu duidelijker dat een Publicatietype op meerdere Indextypen kan worden geïndexeerd.
 • De naamgeving ‘Rubricering' is vervangen door de naamgeving ‘Classificatie'. Tevens is dit classificatiesysteem gevuld met een aantal theologische classificaties uit het Universal Decimal Classification (UDC) systeem. Door deze classificatiemethode kan de inhoud van publicaties met een gestandaardiseerde methode worden aangeduid. Ook andere classificatiesystematieken zijn mogelijk. ‘Upgraders' van een oudere versie van OpenSjamar dan 1.2c kunnen de tabel met de theologische classificaties opvragen per email, alleen indien zij nog niet met de oude ‘Rubricering' hebben gewerkt.
 • De schermen zijn nogmaals in de hoogte verkleind zodat deze beter op een 15"-monitor passen.
 • OpenSjamar is overgezet van Visual dBase 7.01 naar Visual dBase 7.5. Dit betekent een stabieler programma waarin op de testconfiguraties geen "unstable"- berichten meer voorkomen.
 • De ‘vallijsten' blijven openstaan als een waarde wordt ingevoerd. De juiste waarde wordt dan ook automatisch in de vallijst opgezocht.
 • Indien in het venster ‘uitgever' een uitgever wordt verwijderd wordt eerst gecontroleerd of er een andere kaart met exact dezelfde uitgever aanwezig is. In dat geval worden alle publicaties die verwijzen naar de te verwijderen uitgever automatisch overgezet naar de andere aanwezige uitgever. Hierdoor kan het uitgeversbestand (na bijvoorbeeld een import) eenvoudig opgeschoond worden: Eenvoudig de verschillende uitgeversbenamingen exact hetzelfde maken en daarna de overbodige kaarten verwijderen.
 • Wordt een Lijst gegroepeerd op Auteur, Thema, Titel of andere wijze dan is deze groepering ook alfabetisch.

Opgeloste fouten

 • De sortering van het persoonsregister is nu juist. (Wel eerst opnieuw indexeren na installatie van de upgrade).
 • De sortering van het classificatiesysteem (werd eerder genoemd 'rubricering' is nu juist. (Wel eerst opnieuw indexeren na installatie van de upgrade).
 • Er zijn een aantal fouten uit de import van ASCII-bestanden verwijderd: 1. Teksten worden altijd in Genesis ingelezen, ook al zou u Maleachi kiezen: 2. De eerste regel "Veldnamen" wordt ook meegenomen als tekstverwijzing; 3. Het hoofdstuk en het vers wordt niet goed uitgelijnd. Hierdoor konden de teksten niet terug gezocht worden.

Verwijderde functies

 • Indien in een zoeksessie opeen veld wordt geklikt wordt automatisch een nieuwe zoeksessie gestart.
 • De niet-functionele nummer-aanduiding van een kaart rechtsbovenin het venster is verwijderd.
 • De mogelijkheid om ineens 10 of 100 of nnn kaarten voor of achteruit te bladeren is verwijderd.

Snelheid

 • Het onderliggende platform waarop OpenSjamar werkt is verhoogd naar een nieuwe versie: van Visual dBASE 7.01 naar Visual dBASE 7.5.

Stabiliteit

 • Het onderliggende platform waarop OpenSjamar werkt is verhoogd naar een nieuwe versie: van Visual dBASE 7.01 naar Visual dBASE 7.5.

 

 

 
 
 
 
Prijs- en bestelinformatie Test OpenSjamar uit! Email uw opmerkingen en suggesties! Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief Haal de laatste versie van OpenSjamar op! Ondersteuning Het laatste nieuws over OpenSjamar
  Een pagina terug   Ga naar het begin van deze website.   Een pagina vooruit.    
 
Google
Web www.opensjamar.nl