Kennisbeheer en Bibliotheeksoftware. OpenSjamar Library OpenSjamar Pro Statenvertaling met Kanttekeningen e. 10,-
Ga naar de beginpagina van deze site. Geselecteerde software en websites. Zoeken Bible Online: Statenvertaling met Kanttekeningen

Prijs- en bestelinformatie.Laatste nieuws!Download de nieuwste versie van OpenSjamar.Download OpenSjamar!OpenSjamar onafhankelijk getest.De handleiding online.Ondersteuning in het gebruik van OpenSjamar.Het uitwisselingssysteem.
Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief

Al uw boeken en informatiebronnen nog beter gebruikt!
Uw theologische boeken inzichtelijk met het tekstregister!
Uw informatiebronnen inzichtelijk met het zaakregister!
Uw preekbeurten overzichtelijk inzichtelijk!
Wie en wat in de door u geleide diensten.
Wat kunt u precies registreren in OpenSjamar!?


Voeg deze site toe aan uw Favorieten.

DagjeWeg.Nl, dagje uit en weekendje weg

       

Verbeteringen in versie 1.2

Deze pagina geeft een overzicht van de verbeteringen gerealiseerd in versie 1.2 van OpenSjamar.

De laatste versie 1.2 is vrijgegeven op zaterdag 12 februari 2000.

Deze versie is vanaf 15 februari 2000 niet meer beschikbaar ter download. Zie daarvoor een nieuwere versie.

Functionaliteit

 • Er kunnen aantekeningen worden geplaatst bij een tekstverwijzing.
 • Het veld 'Beschrijving' in het tekstregister is omgezet van een beperkt Tekst-veld naar een onbeperkt Memo-veld.
 • Bij het invullen van het zaakregister wordt een zaak automatisch toegevoegd indien een zaak nog niet voorkomt.
 • Het publicatieregister kan worden gesorteerd op systeemnummer.
 • Het Publicatieregister heeft een veld "Taal" toegevoegd gekregen.
 • Het tekstregister is vereenvoudigd (geen aanduiding van 'Dit boek is een Deel van').
 • In de Lijsten van het tekst- en het zaakregister zijn de velden "Pagina" en "In bezit" opgenomen.
 • De standaard Instellingen worden direct na wijziging opgeslagen.
 • De positie van de hulpbalk wordt opgeslagen als instelling.
 • Het gebruik van een aantal invulschermen is verminderd: In het tekst- en zaakregister worden ingevoerde zaken en thema's automatisch toegevoegd indien ze nog niet bestonden. In het publicatieregister worden Uitgevers, Bergplaatsen, Categorieën, Reeksen en Doelgroepen automatisch toegevoegd indien ze nog niet bestonden.
 • In het Publicatieregister is een tweede veld Categorie toegevoegd.
 • De term Vindplaats is vervangen door "Bergplaats". Vindplaats wordt in het bibliotheekwezen ook voor andere bedoelingen gebruikt dan waarvoor OpenSjamar de term gebruikt.
 • Het Publicatieregister heeft een een veld Referentie gekregen. Indien nu een artikel opgenomen is in een andere publicatie, kan het veld Referentie gebruikt worden voor een nadere aanduiding.
 • De schermen zijn in de hoogte verkleind zodat deze beter op een (15") monitor passen.
 • Er is meer contrast tussen de gegevens en de teksten van de werkomgeving.
 • De Lijsten van de verschillende registers zijn verbeterd in gebruik.
 • Bij het toevoegen, verwijderen en zoeken wordt de eerste letter van een vallijst automatisch een hoofdletter. In het tekstregistger wordt "1 koningen" automatisch "1 Koningen". Bij het zoeken naar Afscheiding hoeft alleen "afs" ingevoerd te worden. Na een druk op de -toets wordt dit automatisch aangevuld tot "Afscheiding". Dit vergemakkelijkt het invoeren.
 • Na opstarten van OpenSjamar is het scherm met de vier buttons met Tekstregister, Zaakregister etc. te bereiken via de Windows taakbalk. Dit scherm neemt geen ruimte meer in binnen OpenSjamar.
 • Na het toevoegen van een subkaart wordt automatisch de hoofdkaart weer actief. Meestal hoeft er maar één subkaart toegevoegd te worden, dus de gebruiker wil niet een speciale handeling uitvoeren om weer in de hoofdkaart terecht te komen.
 • Bij het optreden van een fout wordt automatisch gecontroleerd of de bibliotheek tot de laatste versie is bijgewerkt.
 • Enkele eventuele oorzaken van instabiliteit zijn verwijderd.
 • Indien een register openstaat maakt een klik op het register vanuit het opstartscherm het register actief.
 • Het opstartscherm is als aparte taak op de Windows-taakbalk zichtbaar. Het opstartscherm kan naar keuze altijd zichtbaar blijven.
 • In het Publicatieregister is er in het tabblad "Auteur | Redacteur" geen keuze meer tussen "2e", "3e" etc. auteur. Er kan alleen worden aangegeven dat de ingevoerde persoon een auteur of een redacteur is. In toekomstige overzichten wordt de invoervolgorde aangehouden bij het bepalen of de auteur/redacteur de "2e", "3e" etc. auteur/redacteur is.
 • In het Publicatieregister kan een publicatie middels het veld "Trefwoorden" op een ongestructureerde wijze gekenmerkt worden. Middels de opdracht "Zoeken binnen een tekst- of memoveld" kan binnen dit veld gezocht worden.
 • Enkele eenvoudige overzichten naar scherm en printer zijn opgenomen.
 • Voortaan is de eerste auteur in Sjamar na import in OpenSjamar nog steeds de eerste auteur.
 • Via Instellingen kan de Lijst aan- of uitgezet worden. Hierdoor werkt het opstarten van een register sneller. Het gebruiksgemak wordt echter minder omdat de Lijst niet meer aanwezig is.
 • Er kan een eenvoudige versie van het Publicatieregister worden gestart. Dit geeft snelheid en overzicht.
 • In het Publicatieregister kan nu met een vinkhokje aangetekend worden dat de Šeerste auteur' niet auteur maar eerste redacteur is.
 • In de velden Appendix en Aantekeningen kan voortaan met HTML-coderingen (internet-formaat) gewerkt worden. Dik, dun, kleuren en dergelijke.
 • Het persoonsregister is uitgebreid met een appendix.

Opgeloste fouten

 • Bij het bewust kiezen voor het wijzigen van een kaart kan het gebeuren dat de waarschuwing meerdere malen gegeven wordt ook al is het de bedoeling de kaart te wijzigen. Soms is de lus niet te doorbreken.
 • De synchronisatie gaat niet goed.
 • Een "vinkhok" moet vaak twee keer aangeklikt worden.
 • Bij verkleinen / vergroten van een register en bij de eerste opstart is de "Eerste auteur" niet altijd juist.
 • In het Publicatieregister kan niet gezocht worden op een waarde uit een vallijst.
 • In het Tekst- en het Zaakregister kan niet gezocht worden op een waarde uit een vallijst.
 • In het Publicatie-, Tekst- en Zaakregister wordt alleen de Naam van de auteur getoond. De voorletters en tussenvoegsels blijven weg.

Snelheid

Nvt.

Stabiliteit

Nvt.

 
 
 
 
Prijs- en bestelinformatie Test OpenSjamar uit! Email uw opmerkingen en suggesties! Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief Haal de laatste versie van OpenSjamar op! Ondersteuning Het laatste nieuws over OpenSjamar
  Een pagina terug   Ga naar het begin van deze website.   Een pagina vooruit.    
 
Google
Web www.opensjamar.nl