Kennisbeheer en Bibliotheeksoftware. OpenSjamar Library OpenSjamar Pro Statenvertaling met Kanttekeningen e. 10,-
Ga naar de beginpagina van deze site. Geselecteerde software en websites. Zoeken Bible Online: Statenvertaling met Kanttekeningen

Prijs- en bestelinformatie.Laatste nieuws!Download de nieuwste versie van OpenSjamar.Download OpenSjamar!OpenSjamar onafhankelijk getest.De handleiding online.Ondersteuning in het gebruik van OpenSjamar.Het uitwisselingssysteem.
Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief

Al uw boeken en informatiebronnen nog beter gebruikt!
Uw theologische boeken inzichtelijk met het tekstregister!
Uw informatiebronnen inzichtelijk met het zaakregister!
Uw preekbeurten overzichtelijk inzichtelijk!
Wie en wat in de door u geleide diensten.
Wat kunt u precies registreren in OpenSjamar!?


Voeg deze site toe aan uw Favorieten.

DagjeWeg.Nl, dagje uit en weekendje weg

Versie 1.2e: verbeteringen en installatie

Deze pagina geeft een overzicht van de verbeteringen gerealiseerd in versie 1.2e van OpenSjamar. Geregistreerde gebruikers van OpenSjamar kunnen deze laatste versie downloaden.

Geïnteresseerden kunnen op een andere pagina een volledig werkende uitprobeer-versie van OpenSjamar ophalen.

Deze nieuwe versie 1.2e bevat nu ook de nieuwe preek- en dienstregister module. Deze module kunt u in demonstratiemode gebruiken. U kunt deze module bijbestellen via het bestelformulier. Voor vragen, opmerkingen, bestellingen en / of meer informatie kunt u contact opnemen.

Deze download is geen zelfstandige versie van OpenSjamar en kan alleen via opwaardering van een oudere versie van OpenSjamar worden gebruikt. Klik hier voor de demo-versie.

Versie 1.2e is vrijgegeven op donderdag 27 juli 2000.

Klik hier voor de installatie-instructies en de download.

Klik hier voor een bestelling van een nieuwe CD met daarop de laatste versie van OpenSjamar.

Functionaliteit

 • Nieuwe toepassingen: Een preekregister en een dienstregister. Een speciale licentie is hiervoor nodig. U kunt deze module bestellen via het bestelformulier of door een email te sturen aan info@opensjamar.com. U kunt deze toepassingen in demonstratie-stand uitproberen.
 • In het publicatie-, tekst- en zaakregister worden nieuwe auteurs nu automatisch ingevoerd in het Persoonsregister. Dit betekent dat het Persoonsregister niet meer apart hoeft te worden gestart. Een nieuwe auteur dient als volgt ingevoerd te worden in het veld 'Eerste auteur' of 'Auteur':
  [achternaam][spatie][voorletters][spatie][tussenvoegsels]
 • Er is een demonstratiestand beschikbaar. Via Help > Licentie kunt u deze demonstratiestand instellen.
 • In de 'Lijst' kunnen nu meerdere kaarten worden geselecteerd die dan in één keer verwijderd kunnen worden.
 • Bij een klik ergens op de hoofdkaart wordt OpenSjamar nu automatisch in 'zoekmode'geplaatst. Tot nu toe werd de kaart gewijzigd. Dit geeft verwarring bij nieuwe gebruikers. Tevens wordt er meer gezocht dan gewijzigd. Deze wijziging geeft dus minder handelingen.
 • De velden met een vallijst kennen nu 'automatische aanvulling': Bij het invoeren van de eerste letter valt de lijst naar beneden en wordt de eerste keuze beginnend met die letter getoond.
 • Er wordt meer gebruik gemaakt van toelichtende teksten in de statusbalk onderin het scherm.
 • In de registers kan nu door op de 'rechtermuis-button' te klikken een contextgevoelig menu worden opgeroepen.
 • De contextgevoelige menu's bevatten verwijzingen naar de beschikbare help-informatie, de beschikbare overzichten, de overige registers en de basisgegevens voor het betreffende register.
 • OpenSjamar controleert bij het opstarten een aantal belangrijke configuratie-instellingen. Zijn deze niet in orde dan worden ze automatisch hersteld. Lukt dat niet dan wordt een waarschuwing gegeven en kan er geen register worden opgestart: dit voorkomt onduidelijke foutmeldingen als "internal stack overflow" etc.
 • De 'werkbalk' aan de linkerkant is nu meer een 'toolbar' geworden. Grootte en positie zijn eenvoudig te bepalen. Met een contextmenu zijn enkele speciale eigenschappen in te stellen.
 • De velden 'Druk' en 'Jaar' in het Publicatieregister worden nu rechts uitgelijnd en opgevuld met spaties. Dit geeft bij sortering op deze velden het juiste resultaat. In het menu Bibliotheek > Onderhoud > Gegevensbewerking is een optie opgenomen om de velden van reeds ingevoerde kaarten op deze wijze automatisch rechts uit te lijnen.
 • Bij het vergroten en verkleinen van een register krijgen de aanwezige velden ook meer of minder ruimte.
 • Het uitgebreide zoeksysteem kan tijdens het zoeken worden afgebroken.
 • Het uitgebreide zoeksysteem geeft nu de mogelijkheid in 'alle velden' naar een bepaalde waarde te zoeken.
 • Het uitgebreide zoeksysteem geeft nu de voortgang weer van de zoektocht.
 • De bibliotheek kan nu in gedeelten worden geleegd. Bijvoorbeeld alleen het zaakregister.
 • De registers kunnen nu als aparte toepassingen worden opgestart. Er komen dan aparte ikonen op de taakbalk van Windows. Te regelen via het menu Instellingen > Registerweergave.
 • Indien in de Lijst wordt ge-dubbelklikt op de linkermuisknop wordt automatisch de 'Kaart' actief.
 • Indien de cursor met de -toets door de verschillende velden wordt verplaatst wordt de inhoud van een veld volledig geselecteerd. Zodoende kan meteen een wijziging aangebracht worden of de inhoud worden verwijderd.
 • De tabbladen hebben geen aparte vooruit / achteruit buttons meer.
 • Er wordt nu een inhoudsvollere melding gegeven indien er bijvoorbeeld een niet-bestaand Publicatietype wordt ingevoerd.
 • De voortgang van een backup wordt nu weergegeven en de backup kan worden afgebroken.
 • Het publicatieregister is anders (overzichtelijker) ingedeeld.

Opgeloste fouten

 • Enkele kleine foutjes zijn opgelost.
 • Indien u in het tekst- of zaakregister met de cursor op een 'vallijst' staat en dan met de muis onderin het venster op het veld 'Indexwaarde' klikt kon het programma vastlopen.
 • Indien in het tekst- en zaakregister het tabblad 'Index' wordt aangeklikt wordt niet meer automatisch de 'Wijzig'-modus ingeschakeld.
 • Indien in het tekst- en zaakregister in het tabblad 'Index' een verwijzing wordt toegevoegd naar een indextype waar al naar verwezen wordt wordt daar nu een juiste melding over gegeven.

Verwijderde functies

 • (ter vereenvoudiging van OpenSjamar): De 'sleutelbuttons' zijn verwijderd. In plaats daarvan kan nu gebruik worden gemaakt van de contextgevoelige menu's (oproepbaar met de 'rechtermuis-button').

Snelheid

 • Niet van toepassing.

Stabiliteit

 • Niet van toepassing.

 

 
 
 
 
Prijs- en bestelinformatie Test OpenSjamar uit! Email uw opmerkingen en suggesties! Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief Haal de laatste versie van OpenSjamar op! Ondersteuning Het laatste nieuws over OpenSjamar
  Een pagina terug   Ga naar het begin van deze website.   Een pagina vooruit.    
 
Google
Web www.opensjamar.nl