Kennisbeheer en Bibliotheeksoftware. OpenSjamar Library OpenSjamar Pro Statenvertaling met Kanttekeningen e. 10,-
Ga naar de beginpagina van deze site. Geselecteerde software en websites. Zoeken Bible Online: Statenvertaling met Kanttekeningen

Prijs- en bestelinformatie.Laatste nieuws!Download de nieuwste versie van OpenSjamar.Download OpenSjamar!OpenSjamar onafhankelijk getest.De handleiding online.Ondersteuning in het gebruik van OpenSjamar.Het uitwisselingssysteem.
Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief

Al uw boeken en informatiebronnen nog beter gebruikt!
Uw theologische boeken inzichtelijk met het tekstregister!
Uw informatiebronnen inzichtelijk met het zaakregister!
Uw preekbeurten overzichtelijk inzichtelijk!
Wie en wat in de door u geleide diensten.
Wat kunt u precies registreren in OpenSjamar!?


Voeg deze site toe aan uw Favorieten.

DagjeWeg.Nl, dagje uit en weekendje weg

Versie 1.4b3: verbeteringen en installatie

 

Versie 1.4b3 is uitgebracht op 28 november 2003.

Deze pagina geeft een overzicht van de verbeteringen (gerealiseerd in versie 1.4b3 t.o.v. versie 1.4b2) en de installatie-instructies.

Zie voor extra toelichting over eventuele kosten de kolom hiernaast.

 

Wat kost opwaarderen?

Heeft u als licentiehouder de code '(NUP)1.3' in uw gebruikersnaam staan dan dient u een nieuwe licentie aan te schaffen. Dat kan via het bestelformulier.

Heeft u een licentie zonder 'NUP'-code dan kunt u gratis opwaarderen.

Heeft u een demo-licentie (met het woord 'demo') dan kunt u gratis opwaarderen; u heeft echter beperkingen in het aantal publicaties, teksten etc. U kunt ook een volledige licentie bestellen.

Heeft u nog vragen neem dan contact op.

Wat is mijn licentiecode?

U kunt uw licentiecode opvragen via het menu Help > Licentie. Zie het veld 'Gebruiker'.

 

Functionaliteit / Mogelijkheden

Nieuw:

 • Via het menu Bestand > Bibliotheek kunt u bibliotheken maken en verwijderen, en wisselen tussen bibliotheken. De laatst gekozen bibliotheek is de 'actieve' bibliotheek. Deze actieve bibliotheek staat ook in de titelbalk van OpenSjamar aangegeven.
 • Via het menu Bestand > Instellingen > tabblad Bibliotheek kan de map waarin de actieve bibliotheek staat worden gewijzigd.
 • Instellingen. Er is een 'Netwerk'-tab toegevoegd. Via deze tab kunt u OpenSjamar zodanig instellen dat het op een netwerk kan werken.
 • Via het menu Bestand > Instellingen > tabblad Netwerk kunnen registers als "Raadpleegmodule" ingesteld worden, of uit de menu's verwijderd worden. Onder andere handig indien bepaalde registers niet gebruikt worden.
 • Standaard worden de vensters nu alle binnen OpenSjamar geopend. Niet meer als aparte applicaties in Windows. In het Instellingen-scherm (menu: Bestand > Instellingen) staat in het tabblad 'Visueel' de keuze 'Start de registers als aparte Windows-applicaties' waarmee u dit weer aan kunt zetten.
 • Er is een nieuw menu 'Vensters' waarmee alle open registers geordend op het scherm kunnen worden geplaatst.
 • In menu Bestand > Extra het onderdeel "Herstel gegevensbestand" (in het dagelijks gebruik niet nodig).
 • In het preekregister kan met een dubbelklik op een opgenomen preekverwijzing het document waarin de preek staat automatisch worden geopend.

Verbeterd / Gewijzigd:

 • De ikonen van de registers zijn vernieuwd. Zowel de oude als deze nieuwe ikonen geven onder Windows 98 en Windows ME nog problemen (ze zijn niet goed zichtbaar).
 • Het versturen van een overzicht naar een bestand houdt nu rekening met de ingegeven begin- en eindpagina's. Tot nu toe werd altijd het complete overzicht in het bestand geplaatst.
 • Het print-ikoon is niet aanklikbaar indien er geen relevant overzicht beschikbaar is.
 • De schermopmaak van de beheerschermen is aangepast aan de nieuwe stijl (zoals te zien in het preek- en het dienstregister.)
 • Bij 'Inlezen van dBASE / Superkaart bestanden' kunnen nu ook gegevens geplaatst worden in de velden 'Categorie 2', 'Afdeling', 'Oorspronkelijke titel', 'Oorspronkelijke taal' en 'Eerste uitgiftedatum'.
 • Er worden meer meldingen in OSErrorLog.Txt vastgelegd, zodat de probleemoplossing verbeterd en versneld wordt.

 

Opgeloste fouten

 • Bij 'Gegevens samenvoegen' werd ook een geselecteerd item verwijderd indien dat item juist de vervanger van andere items moest zijn.
 • Bij het afsluiten van OpenSjamar (niet slechts een register, maar het programma in zijn geheel), werd het geluid gehoord dat Windows gebruikt bij 'kritische stops'.
 • Tekstregister: Als bij wijzigen of toevoegen in het veld 'Te vinden in' op CTRL+H gedrukt wordt, ontstaat er een on- eindige lus, waardoor OpenSjamar uiteindelijk vastloopt.
 • Waarneer na het openen van het tekst- of zaakregister direct op de Index-waarde werd geklikt, ontstond er een 'oneindige lus'.
 • Problemen bij 'Inlezen van dBASE / Superkaart bestanden' zijn opgelost.
 • Bij het verwijderen van een dienst in het dienstregister wordt de bijbehorende preek niet meer verwijderd.
 • Het schijnt dat onder Windows XP bestanden langer 'bezet' blijven. Dit betekent dat een optimalisatie van de bibliotheek problemen geeft indien in dezelfde OpenSjamar-sessie ook een register geopend is geweest. De situatie van een 'bezet' bestand wordt nu beter opgevangen.

 

Verwijderde functies

 • Niet van toepassing.

 

Snelheid

 • Niet van toepassing.

 

Stabiliteit

 • Enkele oorzaken van 'internal errors' c.q. vastlopers zijn verholpen.

 
 

 
 
 
 
Prijs- en bestelinformatie Test OpenSjamar uit! Email uw opmerkingen en suggesties! Contact opnemen / Inschrijven op nieuwsbrief Haal de laatste versie van OpenSjamar op! Ondersteuning Het laatste nieuws over OpenSjamar
  Een pagina terug   Ga naar het begin van deze website.   Een pagina vooruit.    
 
Google
Web www.opensjamar.nl